گروه کاربران لینوکس مشهد

آشنایی با گروه راهبران

طبق اساسنامه‌ای که مؤسسان مشهدلاگ به تصویب رساندند، مدیریت و برنامه‌ریزی کارهای گروه، بر عهده‌ی گروهی ۵ نفره که توسط دیگر اعضای اصلی گروه  انتخاب می‌شوند قرار میگیرد.

گروه راهبران گروهی متشکل از ۵ نفر عضو رسمی، و ۲ نفر عضو علی‌البدل از اعضای اصلی لاگ است، که بصورت سالانه توسط اعضای اصلی لاگ انتخاب می‌شوند. و تمامی اعضای اصلی گروه امکان نامزد شدن در این انتخابات را دارا می‌باشند.

برای اطلاع از وظایف و مسؤلیت‌های گروه راهبران، بند ۳ از اساسنامه‌ی گروه را مطالعه نمایید.

اعضای گروه کابران امسال:

 • مهدی عطائیان
 • سید محمد حسینی
 • مهیار مقیمی
 • بابک مقیمی

اولین سال تاسیس مشهدلاگ:

اولین انتخابات گروه بصورت الکترونیکی در تاریخ ۲۶ اسفند ۸۶ انجام شد، که افراد زیر(به ترتیب حروف الفبا) بعنوان اعضای اصلی انتخاب شدند:

 • فرید بهنیا
 • آرش ظابطیان
 • مصطفی عبد‌العلی‌زاده
 • مهرداد مؤمنی
 • محمدرضا میردامادی

دومین سال مشهدلاگ:

دومین انتخابات در ۱۷ اسفند ۱۳۸۷ بصورت الکترونیکی برگزار شد، و اعضای گروه راهبران کنونی به شرح زیر می‌باشد:

 • مجید رمضانپور
 • مصطفی عبد‌العلی‌زاده
 • محمد مظفری
 • مهرداد مومنی
 • محمدرضا میردامادی

اعضای علی‌البدل:

 • مهدی عطاییان
 • بابک مقیمی

سومین سال مشهدلاگ:

سومین انتخابات در ۱۷ اسفند ۱۳۸۷ بصورت الکترونیکی برگزار شد، و اعضای گروه راهبران کنونی به شرح زیر می‌باشد:

 • مهدی عطائیان
 • سید محمد حسینی
 • مهیار مقیمی
 • بابک مقیمی

اعضای علی‌البدل:

 • مصطفی عبدالعلی‌زاده