گروه کاربران لینوکس مشهد

لیست حاضرین در جلسات

لیست حاضرین در جلسات گروه از جلسه ۲۰۱م گروه، مورخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ تا بدین لحظه

 • @مصطفی ستاری (6)
 • @بیژن ابراهیمی (6)
 • @صادق داوطلب (2)
 • @حامد سپهری‌کیا (1)
 • @سروش افضلیان (1)
 • @الهام شایان‌مهر (3)
 • @سجاد سراج (1)
 • @علی رضائی (1)
 • @کوشا (1)
 • @علیرضا حکم‌آبادی (5)
 • @محمد زبردست (4)
 • @رامین نجارباشی (1)
 • @رضا بجنوردی (5)
 • @نوید ایوانیان (4)
 • @امیرحسین بقایی (4)
 • @مهدی عطائیان (1)
 • @محمد مظفری (1)
 • @مرتضی فتح‌نیا (1)
 • @زینب اسحاقی (1)
 • @امیرارسلان اکبری (1)
 • @علی اشترخانی (1)
 • @بهاره احسانی (1)
 • @سمیرا سریفانی (1)
 • @الهه غلامی (1)
 • @سوسن ترحمی (2)
 • @مرتضی مشهدی (1)
 • @وحید محمدنژاد (1)
 • @محمدرضا خوش‌الحان (1)
 • @بهزاد تعبدی (1)
 • @رسول موسویان (1)
 • @محمدیار کرمیان (2)
 • @علیرضا مودی (1)
 • @مهرداد فلاحتی (1)
 • @امید تاج نیا (1)
 • @امید تاج‌نیا (1)
 • @امین رضائیان (1)
 • @حمید رضایی (1)
 • @فائزه پسندیده (1)
 • @رضا ناظری (1)
 • @سجاد گلچین (1)
 • @مهدی هوشمند (1)