گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۸۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-03-05 18:31:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-02-11 13:01:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

مدیریت پسوردها در لینوکس بیژن ابراهیمی

بسترهای آزاد انتشار کتاب بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-02-02 18:26:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-01-17 21:49:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

معرفی friendly interactive shell آرش موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۴ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-01-06 19:55:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت دوازدهم ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2015-12-20 21:13:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت یازدهم (بخش یکم) ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۲ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2015-11-23 22:42:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت دهم (بخش دوم) ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

آشنایی با سرویس‌های میزبانی فایل (File hosting service) - بخش دوم مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۱ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2015-11-07 11:35:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با سرویس‌های میزبانی فایل (File hosting service) - بخش یکم مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2015-10-21 23:19:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

مجازی سازی در لینوکس - بخش یکم مرتضی فخرائی

بازی سازی در وب و WebGL - بخش یکم محمدامین جهانی

بحث آزاد


اطلاعیه عدم همکاری گروه با همایش مشهدکانکت

2015-10-11 16:04:00+03:30

پیرو ناهماهنگی‌ای که از سوی برخی اعضای گروه کاربران لینوکس مشهد به وجود آمد و نیز سوء تفاهمی که به واسطه‌ی همکاری چندی از اعضای فرهیخته‌ی گروه در همایش «مشهد کانکت» ایجاد شد، تبلیغاتی با مضمون همکاری و حمایت گروه کاربران لینوکس مشهد از همایش مذکور به عمل آمد.

لذا ضمن آرزوی موفقیت برای عوامل همایش، بدینوسیله به اطلاع کلیه‌ی اعضای گروه می‌رساند که گروه کاربران لینوکس مشهد هیچگونه همکاری و یا حمایتی در برگزاری این دوره از همایش مشهدکانکت ننموده و این همایش مستقل از فعالیت‌های گروه کاربران لینوکس مشهد می‌باشد.

بدیهی است اعضای راهبران گروه در رابطه با برگزاری و همکاری در رویدادها، بر اساس اهداف و شرایط اساسنامه گروه کاربران لینوکس مشهد تصمیم‌گیری نموده و امید دارد در همایش‌های آتی و با هماهنگی بهتر، امکان همکاری با عوامل برگزارکننده را داشته باشد.

با احترام

اعضای راهبر گروه کاربران لینوکس مشهد