گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۹۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-16 23:18:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بررسی چند رخنه امنیتی در ویندوز احسان نمکی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-12 23:18:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

تاریخچه تکامل یونیکس بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-04-20 16:08:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با IPv6 سینا حامدحیدری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-04-04 20:01:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

Vega Vulnerability Scanner اشکان ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۴ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-03-14 20:01:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-02-28 20:01:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد

آشنایی با سرویس Let's encrypt علی زینلی


گزارش جلسه ۱۹۲ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-01-14 20:01:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

کامپایل سورس‌کُد بیژن ابراهیمی

بحث آزاد و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر


گزارش جلسه ۱۹۱ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-12-17 09:57:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شهر ریاضی برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با openstreetmap دکتر جولایی


گزارش جلسه ۱۹۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-12-02 14:53:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شهر ریاضی برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با موتور جستجوی توزیع‌یافته «YaCy» (مهدی عطائیان)

معرفی pipeline بیژن ابراهیمی

بحث آزاد و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر


گزارش جلسه ۱۸۹ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-11-21 17:30:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. به مناسبت آخرین جلسه گروه در سال جشن کوچکی را در کنار اعضای گروه داشتیم که با صرف کیک و نوشیدنی همراه بود. مواردی که در این جلسه بررسی شد:

بحث آزاد