گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۹۲ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-01-14 20:01:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

کامپایل سورس‌کُد بیژن ابراهیمی

بحث آزاد و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر


گزارش جلسه ۱۹۱ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-12-17 09:57:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شهر ریاضی برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با openstreetmap دکتر جولایی


گزارش جلسه ۱۹۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-12-02 14:53:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شهر ریاضی برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با موتور جستجوی توزیع‌یافته «YaCy» (مهدی عطائیان)

معرفی pipeline بیژن ابراهیمی

بحث آزاد و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر


گزارش جلسه ۱۸۹ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-11-21 17:30:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. به مناسبت آخرین جلسه گروه در سال جشن کوچکی را در کنار اعضای گروه داشتیم که با صرف کیک و نوشیدنی همراه بود. مواردی که در این جلسه بررسی شد:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-03-05 18:31:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-02-11 13:01:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

مدیریت پسوردها در لینوکس بیژن ابراهیمی

بسترهای آزاد انتشار کتاب بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-02-02 18:26:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-01-17 21:49:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

معرفی friendly interactive shell آرش موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۴ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-01-06 19:55:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت دوازدهم ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2015-12-20 21:13:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت یازدهم (بخش یکم) ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

بحث آزاد