گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۹۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-12-02 14:53:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شهر ریاضی برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با موتور جستجوی توزیع‌یافته «YaCy» (مهدی عطائیان)

معرفی pipeline بیژن ابراهیمی

بحث آزاد و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر


گزارش جلسه ۱۸۹ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-11-21 17:30:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. به مناسبت آخرین جلسه گروه در سال جشن کوچکی را در کنار اعضای گروه داشتیم که با صرف کیک و نوشیدنی همراه بود. مواردی که در این جلسه بررسی شد:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-03-05 18:31:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-02-11 13:01:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

مدیریت پسوردها در لینوکس بیژن ابراهیمی

بسترهای آزاد انتشار کتاب بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-02-02 18:26:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-01-17 21:49:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

معرفی friendly interactive shell آرش موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۴ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2016-01-06 19:55:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت دوازدهم ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2015-12-20 21:13:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت یازدهم (بخش یکم) ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۲ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2015-11-23 22:42:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت دهم (بخش دوم) ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

آشنایی با سرویس‌های میزبانی فایل (File hosting service) - بخش دوم مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۱ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2015-11-07 11:35:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با سرویس‌های میزبانی فایل (File hosting service) - بخش یکم مهدی عطائیان

بحث آزاد