گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۲۰۱م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-07-07 20:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۰م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-06-13 18:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۹م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-31 18:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

نکته خط فرمانی علی موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-16 23:18:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بررسی چند رخنه امنیتی در ویندوز احسان نمکی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-12 23:18:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

تاریخچه تکامل یونیکس بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-04-20 16:08:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با IPv6 سینا حامدحیدری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-04-04 20:01:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

Vega Vulnerability Scanner اشکان ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۴ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-03-14 20:01:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-02-28 20:01:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد

آشنایی با سرویس Let's encrypt علی زینلی


گزارش جلسه ۱۹۲ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-01-14 20:01:00+03:30

این جلسه در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

کامپایل سورس‌کُد بیژن ابراهیمی

بحث آزاد و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر