گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۲۰۴م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-08-21 00:45:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۴ مرداده ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با Software Defined Networking محمد زبردست

بحث آزاد؛ معرفی اولین گروه رسمی OpenDaylight در مشهد محمد زبردست

لیست حاضرین در جلسه


گزارش جلسه ۲۰۳م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-08-11 22:01:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۰ مرداده ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با سیستم‌عامل SmartOS از شرکت Joyent رضا بجنوردی

بحث آزاد

لیست حاضرین در جلسه


گزارش جلسه ۲۰۲م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-07-22 20:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری بیژن ابرهیمی

بحث آزاد

لیست حاضرین در جلسه


گزارش جلسه ۲۰۱م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-07-07 20:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۰م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-06-13 18:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۹م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-31 18:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

نکته خط فرمانی علی موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-16 23:18:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بررسی چند رخنه امنیتی در ویندوز احسان نمکی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-12 23:18:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

تاریخچه تکامل یونیکس بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-04-20 16:08:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با IPv6 سینا حامدحیدری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-04-04 20:01:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

Vega Vulnerability Scanner اشکان ابراهیمی

بحث آزاد