گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۲۰۶م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-09-15 12:00:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با سیستم‌عامل OpenBSD بیژن ابراهیمی

بحث آزاد؛ معرفی گروه کاربران BSD مشهد بیژن ابراهیمی

بحث آزاد؛ hackerspace کوشا

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۵م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-09-08 12:00:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با Software Defined Networking (جلسه دوم) محمد زبردست

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۴م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-08-21 00:45:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۴ مرداده ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با Software Defined Networking محمد زبردست

بحث آزاد؛ معرفی اولین گروه رسمی OpenDaylight در مشهد محمد زبردست


گزارش جلسه ۲۰۳م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-08-11 22:01:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۰ مرداده ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با سیستم‌عامل SmartOS از شرکت Joyent رضا بجنوردی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۲م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-07-22 20:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری بیژن ابرهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۱م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-07-07 20:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۰م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-06-13 18:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۹م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-31 18:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

نکته خط فرمانی علی موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-16 23:18:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بررسی چند رخنه امنیتی در ویندوز احسان نمکی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-05-12 23:18:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

تاریخچه تکامل یونیکس بیژن ابراهیمی

بحث آزاد