گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۲۰۸م گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در فرهنگسرای ترافیک شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد؛ «گروه کاربران متن‌باز مشهد» بیژن ابراهیمی

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با تکنولوژی BlockChain مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۷م گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در فرهنگسرای ترافیک شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

خط فرمان: Bats، سیستم تست اتوماسیون بر پایه BASH بیژن ابراهیمی

‫OpenSource و آینده آن در سازمان‌ها محمد زبردست

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۶م گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با سیستم‌عامل OpenBSD بیژن ابراهیمی

بحث آزاد؛ معرفی گروه کاربران BSD مشهد بیژن ابراهیمی

بحث آزاد؛ hackerspace کوشا

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۵م گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با Software Defined Networking (جلسه دوم) محمد زبردست

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۴م گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۴ مرداده ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با Software Defined Networking محمد زبردست

بحث آزاد؛ معرفی اولین گروه رسمی OpenDaylight در مشهد محمد زبردست


گزارش جلسه ۲۰۳م گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۰ مرداده ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با سیستم‌عامل SmartOS از شرکت Joyent رضا بجنوردی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۲م گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری بیژن ابرهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۱م گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۰م گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۹م گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

نکته خط فرمانی علی موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بررسی چند رخنه امنیتی در ویندوز احسان نمکی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

تاریخچه تکامل یونیکس بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با IPv6 سینا حامدحیدری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

Vega Vulnerability Scanner اشکان ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۴ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۹۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد

آشنایی با سرویس Let's encrypt علی زینلی


گزارش جلسه ۱۹۲ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

کامپایل سورس‌کُد بیژن ابراهیمی

بحث آزاد و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر


گزارش جلسه ۱۹۱ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شهر ریاضی برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با openstreetmap دکتر جولایی


گزارش جلسه ۱۹۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای گروه در محل شهر ریاضی برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با موتور جستجوی توزیع‌یافته «YaCy» (مهدی عطائیان)

معرفی pipeline بیژن ابراهیمی

بحث آزاد و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر


گزارش جلسه ۱۸۹ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. به مناسبت آخرین جلسه گروه در سال جشن کوچکی را در کنار اعضای گروه داشتیم که با صرف کیک و نوشیدنی همراه بود. مواردی که در این جلسه بررسی شد:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

مدیریت پسوردها در لینوکس بیژن ابراهیمی

بسترهای آزاد انتشار کتاب بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

معرفی friendly interactive shell آرش موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۴ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت دوازدهم ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت یازدهم (بخش یکم) ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۲ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت دهم (بخش دوم) ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

آشنایی با سرویس‌های میزبانی فایل (File hosting service) - بخش دوم مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۱ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

آشنایی با سرویس‌های میزبانی فایل (File hosting service) - بخش یکم مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۸۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

مجازی سازی در لینوکس - بخش یکم مرتضی فخرائی

بازی سازی در وب و WebGL - بخش یکم محمدامین جهانی

بحث آزاد


اطلاعیه عدم همکاری گروه با همایش مشهدکانکت

پیرو ناهماهنگی‌ای که از سوی برخی اعضای گروه کاربران لینوکس مشهد به وجود آمد و نیز سوء تفاهمی که به واسطه‌ی همکاری چندی از اعضای فرهیخته‌ی گروه در همایش «مشهد کانکت» ایجاد شد، تبلیغاتی با مضمون همکاری و حمایت گروه کاربران لینوکس مشهد از همایش مذکور به عمل آمد.

لذا ضمن آرزوی موفقیت برای عوامل همایش، بدینوسیله به اطلاع کلیه‌ی اعضای گروه می‌رساند که گروه کاربران لینوکس مشهد هیچگونه همکاری و یا حمایتی در برگزاری این دوره از همایش مشهدکانکت ننموده و این همایش مستقل از فعالیت‌های گروه کاربران لینوکس مشهد می‌باشد.

بدیهی است اعضای راهبران گروه در رابطه با برگزاری و همکاری در رویدادها، بر اساس اهداف و شرایط اساسنامه گروه کاربران لینوکس مشهد تصمیم‌گیری نموده و امید دارد در همایش‌های آتی و با هماهنگی بهتر، امکان همکاری با عوامل برگزارکننده را داشته باشد.

با احترام

اعضای راهبر گروه کاربران لینوکس مشهد


گزارش جلسه ۱۷۹ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت دهم (بخش اول) ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

گذرواژه یکبار مصرف مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۷۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت نهم (بخش دوم) ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۷۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت نهم (بخش یکم) ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

نگاهی به مایکروسافت و بازمتن: دیروز، امروز، فردا حامد سعیدی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۷۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت هشتم ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

پیکربندی openssh آرش موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۷۵ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای آزاد و متن باز

پخش قسمت هفتم ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۷۴ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای آزاد و متن باز

پخش قسمت ششم ویدئو آموزش LPIC (جادی میرمیرانی)

آشنایی با محیط‌های دسکتاپ لینوکس (مهران راهباردار)

‏web crawling با زبان پایتون و elastic search (احمد فنائی)

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۷۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت پنجم ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

معرفی Vi آرش موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۷۲ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت چهارم ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

‏Continuous Integration and Travis-CI مرتضی حسینی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۷۱ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت سوم ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

پروتکل xmpp مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۷۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت دوم ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

Exploit Development in Linux

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۹ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با حضور ۲۰ نفر از اعضای گروه در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

پخش قسمت اول ویدئو آموزش LPIC جادی میرمیرانی

خط فرمان رامین نجارباشی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۸ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

میزکارهای تودرتوی X یا Nested X Sessions علی موسوی

بحث در مورد حاشیه‌های حمایت دولت از نرم‌افزارهای آزاد مهدی عطاییان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۷ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۶ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

لاگین دو مرحله‌ای در لینوکس مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۵ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۴ دی ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

اصلاح نمایش فونت‌ها در لینوکس مهدی نامقی

نکته خط فرمان: معرفی دستور apropos آرش موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۴ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۰ دی ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

آشنایی با Qt Embed در لینوکس ابوالفضل رستم‌زاده

ترفند خط فرمان: SSH رامین نجارباشی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۶ آذر ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد محمدامین جهانی

ساختار شبکه تور مهدی عطاییان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۲ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

خط فرمان مهدی عطائیان

به دست آوردن پسورد یک شبکه wifi با ابزار aircrack-ng و crunch کوروش ابراهیم‌زاده

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۱ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

از فلسفه‌ی یونیکس تا لینوکس بیژن ابراهیمی

رمزنگاری کلید عمومی و خصوصی، آشنایی با CA و سرویس letsencrypt مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۰ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

آشنایی با ساختار سلسله مراتبی سیستم فایلی لینوکس علی موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۵۹ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۳۰ام مهر ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

معرفی ssh

معرفی nfs

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۵۸ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۵۷ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد آرش موسوی

معرفی دستور figlet

معرفی Docker

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۵۶ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد آرش موسوی

میانبرهای کمکی تاریخچه در Shell آرش موسوی

معرفی ابزار خط فرمانی TaskWarrior علیرضا حکم‌آبادی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۵۵ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

یونی کُد بیژن ابراهیمی

نصب از راه دور لینوکس مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۵۴ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۳ در محل شرکت پیشگامان متن باز برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

بررسی سیستم کپچا سایت ADSL مخابرات خراسان رضوی و لاگین اتوماتیک به آن بیژن ابراهیمی

آموزش رمزگذاری و مخفی‌سازی پرونده‌ها در لینوکس از طریق اسکریپت Tomb آرش موسوی

بررسی تفاوت کپچا و هانی‌پات رامین نجارباشی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۵۳ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۳ در محل شرکت پیشگامان متن باز برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

افزونه‌های فایرفاکس بخش دوم علیرضا حکم‌آبادی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۵۲ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۳ در محل شرکت پیشگامان متن باز برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد مجید رمضانیان، محمد امین جهانی

افزونه‌های فایرفاکس


گزارش جلسه ۱۵۱ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ در محل برگزاری جلسات در آموزشگاه دیتاسنتر شرق برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

خط فرمان: مدیریت دسترسی به حافظه غيريکسان مهدی عطائیان

گزارش اولین هکاتون اختصاصی مشهدلاگ رامین نجارباشی

بررسی اسکریپت Webtastic بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۵۰‌ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۰۷ خرداد ۱۳۹۳ در محل برگزاری جلسات در آموزشگاه دیتاسنتر شرق برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای آزاد و متن‌باز محمدامین جهانی

خط فرمان: حذف میلیون‌ها فایل در یک سیستم لینوکسی مهدی عطائیان

کرنل لینوکس و کامپایل آن علی موسوی

بحث آزاد


نتیجه نهایی انتخابات راهبران گروه کاربران لینوکس مشهد

با توجه به کناره گیری آقای «مهدی عطائیان» برای شرکت در رای گیری مجدد انتخاب عضو پنجم و عضو اول علی‌البدل گروه راهبران، اسامی اعضای راهبران و علی‌البدل گروه به شرح زیر می‌باشد.

اعضای گروه راهبران

اعضای علی‌البدل گروه راهبران


گزارش جلسه ۱۴۹ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ در محل برگزاری جلسات در آموزشگاه دیتاسنتر شرق برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

جلسه سوم از مرور سرفصل‌های دوره ال‌پیک ۱ (LPIC 1) رامین نجارباشی

آشنایی با مسابقات فتح پرچم مصطفی ستاری

بحث آزاد


انتخابات اعضای راهبران گروه مشهدلاگ

پیروی اطلاع‌رسانی انجام شده از طریق لیست‌پستی، انتخابات اعضای راهبران گروه مطابق اساسنامه‌ی گروه به نحو زیر برگزار گردیده و بدینوسیله از کلیه‌ی اعضای گروه مشهدلاگ دعوت می‌شود تا با ارسال آرای خود، حامی فعالیت‌های گروه بوده و ما را در پیشبرد اهداف گروه در راستای دفاع از فرهنگ نرم‌افزارهای آزاد، یاری دهند.

زمان و مدت انتخابات

چگونگی ارسال آرا

لیست کاندیداها (به ترتیب حروف الفبا)

صیانت از آرا


گزارش جلسه ۱۴۸ام گروه کاربران لینوکس مشهد

چهارشنبه ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳

این جلسه با حضور اعضای گروه در محل ثابت برگزاری جلسات (آموزشگاه دیتا سنتر شرق) برگزار شد. موضوعاتی که در این جلسه به آنها پرداخته شد:

اخبار دنیای آزاد و متن‌باز محمد امین جهانی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۴۷ام گروه کاربران لینوکس مشهد

چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۳

این جلسه با حضور اعضای گروه در محل ثابت برگزاری جلسات گروه (آموزشگاه دیتا سنتر شرق) برگزار شد. موضوعاتی که در این جلسه به آنها پرداخته شد:

جلسه دوم از سری جلسات مرور مباحث دوره LPIC محمد جواد بدیعی

دروغ اول آوریل بیژن ابراهیمی

بحث آزاد

اخبار دنیای آزاد و متن‌باز محمد امین جهانی


گزارش جلسه ۱۴۶ام گروه کاربران لینوکس مشهد

چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۳

این جلسه با حضور اعضای گروه در محل ثابت برگزاری جلسات گروه (آموزشگاه دیتا سنتر شرق) برگزار شد. موضوعاتی که در این جلسه به آنها پرداخته شد:

آشنایی با اعضای جدید

اخبار دنیای آزاد و متن‌باز محمد امین جهانی

آشنایی با دوره‌های تخصصی مرتبط با لینوکس محمد جواد بدیعی

لذت کامپایل هسته لینوکس (لغو شد) علی موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۴۵ام

این جلسه در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

بحث آزاد

معرفی برنامه Kiwix مهدی عطائیان

معرفی برنامه websocketd آرش موسوی

معرفی ابزار pdfpc بیژن ابراهیمی

بررسی طراحی سایت جدید گروه


گزارش جلسه ۱۴۴ام

این جلسه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

یک تبلت دست‌ساز لینوکسی مجید رمضان‌پور


گزارش جلسه ۱۴۳ام

این جلسه در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

نکته خط فرمانی، دستور history بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۴۲ام

این جلسه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

معرفی پروژه OpenStreetMap مهدی عطائیان

معرفی ابزار tmuxifier بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۴۱ام

این جلسه در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

معرفی ابزار Tmux آرش موشوی

معرفی موتور بازی‌سازی Ren'Py بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۴۰ام

این جلسه در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

معرفی xdotool بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۳۹ام

این جلسه در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، بین رضا ۱۹ و چهارراه بعثت (حاشیه خیابان) پلاک ۱۸۰ (آموزشگاه دیتاسنترشرق) با حضور اعضای گروه برگذار شد.

معرفی مدیرپرونده spacefm بیژن ابراهیمی

آشنایی با ‪.desktop‬ بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۳۸ام

این جلسه در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، واقع در خیابان امام‌رضا ۱۹ پلاک ۱۸۰ با حضور اعضای گروه برگذار شد.

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۳۷ام

این جلسه در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، واقع در خیابان امام‌رضا ۱۹ پلاک ۱۸۰ با حضور اعضای گروه برگذار شد.

معرفی میزکار گنوم آرش موسوی

معرفی میزکار KDE مجید رمضان‌پور

نصب/انتقال لینوکس بدون نصاب بیژن ابراهیمی


گزارش جلسه ۱۳۶ام

این جلسه در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۲ در محل برگذاری جلسات گروه، واقع در خیابان امام‌رضا ۱۹ پلاک ۱۸۰ با حضور اعضای گروه برگذار شد.

مجازی سازی تجاری در لینوکس مهدی عطائیان

معرفی ابزار espeak بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


هفتمین جشن روز آزادی نرم‌افزار

هفتمین جشن روز آزادی نرم‌افزار، چهارشنبه ۱۰ مهرماه در دانشگاه آزاد اسلامی

مشهد از ساعت ۱۳ برگذار می‌شود.

علاقمندان میتوانند با به همراه داشتن کامپیوتر شخصی و یا لپ‌تاپ خود و با کمک ما به صورت رایگان در کنار سیستم‌عامل فعلی خود (ویندوز) سیستم‌عامل لینوکس را نصب نمایند و آموزش‌های اولیه و مقدماتی را برای کار با آن فرا بگیرند.

لازم به تذکر است که شرکت در این جشن برای عموم مردم آزاد و رایگان می‌باشد. پس منتظر حضور سبز شما دوستان و علاقمندان عزیز در جشن روز آزادی نرم‌افزار می‌باشیم.

آدرس: مشهد، خیابان دکتر یوسفی، دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی، آمفی تئاتر

http://sfd.iaulug.ir/


گزارش جلسه ۱۳۵ام

این جلسه در تاریخ ۳مهر ماه با حضور اعضا تشکیل گردید.

اخبار نرم‌افزارهای آزاد آرش موسوی

در ابتدا اعضا به بازگویی اخبار روزهای گذشته و بحث و بررسی جدیدترین اتفاقات دنیای نرم‌افراز آزاد پرداختند.

معرفی ابزار photorec بیژن ابراهیمی

در ادامه آقای بیژن ابراهیمی به معرفی برنامه PhotoRec و چگونگی نحوه عملکرد این برنامه برای بازگرداندن اطلاعات از دست رفته پرداختند.

بحث آزاد

در بیست دقیقه پایانی در خصوص جشن نرم‌افزار آزاد و نحوه همکاری گروه با دانشگاه آزاد بحث‌هایی صورت گرفت.

جلسه  در ساعت ۱۹:۴۰ پایان یافت.

اخبار نرم‌افزارهای آزاد آرش موسوی

معرفی ابزار photorec بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۳۴ام

این جلسه در تاریخ ۲۰ شهریور ماه با حضور اعضا تشکیل گردید.

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

پشتیبان‌گیری از سرور حامد رمضانیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۳۳ام گروه

این جلسه در روز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۸ با حضور اعضای گروه در محل برگذاری جلسات اغاز شد.

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۳۱م گروه کاربران

این جلسه در روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۸ با حضور اعضای گروه در محل جدید برگذاری جلسات آغاز شد. هدف از برگذاری این جلسه بررسی نحوه برگذاری جلسات با توجه به مهیا شدن مکان آموزشی مناسب برای برگذاری جلسات  گروه به صورت دائم بود.

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۳۰ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در ساعت ۱۸:۱۰ با حضور چند تن از دوستان آغار گردید . موضوعاتی که در این جلسه به آنها پرداخته شد عبارتند از:

معرفی ابزار easytag علیرضا حکم‌آبادی

معرفی ابزار apt در دبیان بیژن ابراهیمی

معرفی سیستم‌عامل pfsense مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۲۸ و ۱۲۹ گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسات  با حضور چندی از دوستان آغاز شد و به بحث پیرامون مسائل مربوط به همایش ادامه پیدا می کرد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد عبارتند از:

بحث آزاد


شروع چهارمین همایش لینوکس و نرم افزار آزاد

چهارمین همایش لینوکس و نرم افزار آزاد هم اکنون در آمفی تئاتر دانشگاه امام رضا در حال برگزاری است. اخبار و رویدادهای این همایش را می توانید از طریق وب سایت ( http://conf.mashhadlug.org ) دنبال کنید.


چهارمین همایش لینوکس و نرم افزار آزاد

با توجه به بحث ها و هماهنگی های انجام شده چهارمین همایش لینوکس و نرم افزار آزاد در روز ۱۲ ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در دانشگاه بین المللی امام رضا ( ع ) برگزار خواهد شد . در این راستا وب سایت ( http://conf.mashhadlug.org ) به ای مناسبت طراحی شده است تا بتواند اخبار و رویدادهای این همایش را به اطلاع عموم برساند . از دوستان خواهشمندیم با نظرات و کمک های خود در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این همایش ما را  یاری نمایند .


گزارش جلسه ۱۲۷ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در ساعت ۱۸:۱۵ روز دوشنبه در دانشگاه بین المللی امام رضا ( ع ) آغاز شد.

بحث آزاد

معرفی MongoDB محمدامین جهانی


گزارش جلسه ۱۲۵ گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۲۵ ام لاگ مشهد در ساعت ۱۸ و با حضور ۱۸ نفر از همراهان گروه آغاز شد.

معرفی دسکتاپ Unity محمدامین جهانی

معرفی وب‌سرور nginx مهدی عطائیان


گزارش جلسه ۱۲۴ گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۲۴ ام لاگ مشهد در ساعت ۱۸ و با خضور جمعی از دوستان شروع شد.

معرفی انواع مجازی‌سازی در لینوکس مهدی عطائیان

آشنایی با nodeJS محمدامین جهانی


گزارش جلسه ۱۲۳ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در ساعت ۱۸:۱۵ شروع شد و گروه کاربران لینوکس مشهد پذیرای سه تن از اعضای جدیدی بود که برای اولین بار در جمع گروه حاضرمی شدند. در این جلسه پیرامون به مباحثی همچون نود جی اس ، وب سوکت ، سوکت آی او و معرفی انواع توزیع های لینوکسی پرداخته شد .

آشنایی با nodeJS محمدامین جهانی


گزارش جلسه ۱۲۲ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

اعضا در این جلسه در ساعت مقرر در دانشگاه امام رضا (ع ) حضور پیدا کردند .

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۲۱ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه طبق زمان گفته شده در دانشگاه امام رضا ( ع ) برگزار گردید .

نکته خط فرمانی، آشنایی با متغیر محلی ‪$PATH‬ بیژن ابراهیمی

معرفی geany بیژن ابراهیمی

آشنایی با nodeJS محمدامین جهانی


گزارش جلسه ۱۲۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۲۰م گروه کاربران لینوکس مشهد در ساعت ۱۸ روز یک‌شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۱، در محل دانشگاه امام رضا (ع) برگذار شد.

آشنایی با nodeJS محمدامین جهانی

معرفی NFS مهدی عطائیان

آشنایی با دستور wakeonlan مهدی عطائیان

اشنایی با udev بیژن ابراهیمی


گزارش جلسه ۱۱۹م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۹م گروه کاربران لینوکس مشهد در ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۱، در محل موقت برگذاری جلسات واقع در بلوار پیروزی برگذار شد.

اخبار دنیای آزاد و متن باز *آرش موسوی *

نکته خط فرمانی

راه‌اندازی اف‌تی‌پی سرور در لینوکس بیژن ابراهیمی


ششمین جشن روز آزادی نرم‌افزار

ششمین جشن روز آزادی نرم‌افزار، جمعه ۲۸ مهرماه در هتل پارس مشهد، روبه‌روی باغ ملی، خیابان امام خمینی از ساعت ۱۵ الی ۱۹ برگذار می‌شود.
علاقمندان میتوانند با به همراه داشتن کامپیوتر شخصی و یا لپ‌تاپ خود و با کمک ما به صورت رایگان در کنار سیستم‌عامل فعلی خود (ویندوز) سیستم‌عامل لینوکس را نصب نمایند و آموزش‌های اولیه و مقدماتی را برای کار با آن فرا بگیرند.

لازم به تذکر است که شرکت در این جشن برای عموم مردم آزاد و رایگان می‌باشد. پس منتظر حضور سبز شما دوستان و علاقمندان عزیز در جشن روز آزادی نرم‌افزار می‌باشیم


گزارش جلسه ۱۱۸م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۸م گروه کاربران لینوکس مشهد در ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۱، در محل موقت برگذاری جلسات واقع در بلوار پیروزی برگذار شد. موضوعاتی که در این جلسه به آنها پرداخته شد عبارت بودند از:

بررسی اخبار دنیای آزاد و متن باز آرش موسوی

نکته خط فرمانی: «جستجو در لینوکس» بیژن ابراهیمی

پخش فیلم: پوچی پتنت‌ها (قسمت دوم/آخر)

آموزش نصب توزیع اوبونتو مهدی باقری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۱۷م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۷م گروه کاربران لینوکس مشهد در ساعت ۱۷ روز شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۱، در محل موقت برگذاری جلسات واقع در بلوار پیروزی برگذار شد. موضوعاتی که در این جلسه به آنها پرداخته شد عبارت بودند از:

بررسی اخبار دنیای آزاد و متن باز آرش موسوی

پخش فیلم: پوچی پتنت‌ها

«آشنایی با پیچیدگی‌های سیستم صدا در لینوکس» بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۱۶م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۶م گروه کاربران لینوکس مشهد در ساعت ۱۷ روز شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۱، در محل آلاچیق پارک ملت برگذار شد.

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۱۵م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۵م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۱، در محل برگذاری موقت جلسات واقع در بلوار پیروزی برگذار شد

بحث آزاد


عدم برگذاری جلسه کاربران در شنبه ۴ شهریور ماه

باتوجه به حضور «گروه کاربران لینوکس مشهد» در نمایشگاه فن‌آوری اطلاعات و شهرالکترونیک (السیت)، جلسه‌ی معمول کاربران در تاریخ ۴ شهریور ماه برگذار نخواهد شد. محل و زمان جلسه آینده متعاقبا از طریق سایت و لیست‌پستی گروه اعلام خواهد شد.

منتظر حضور گرم و صمیمی شما در غرفه مشهد لاگ در ضلع شرقی سالن فردوسی هستیم.


حضور در نمایشگاه بین‌المللی مشهد

مشهد‌لاگ افتخار دارد در پنجمین نمایشگاه فن‌آوری اطلاعات و شهر الکترونیک

(السیت) از تاریخ ۱ الی ۴ شهریورماه و از ساعت ۱۰ الی ۲۱ در خدمت دوستان و علاقه‌مندان باشد.

منتظر دیدار شما عزیزان هستیم.

آدرس:

محل دائمی نمایشگاه‌ بین‌المللی مشهد سالن فردوسی ضلع شرقی سالن


گزارش جلسه ۱۱۴م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۴م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۱، با نظر «اعضای گروه» در آلاچیق پارک ملت برگذار شد. نکته قابل توجه در این جلسه، حضور قابل توجه دوستان و اعضای قدیمی و همچنین علاقمندانی بود که برای اولین بار در جلسات لاگ حضور می‌یافتند.

بحث آزاد

شرکت در نمایشگاه السیت مشهد


گزارش جلسه ۱۱۳م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۳م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد. موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

معرفی ابزار briss آرش موسوی

آشنایی با ابزار imageMagic حامد رمضانیان

هفته سیزدهم پروژه ویکی‌پدیای فارسی

معرفی ابزار traceroute مهدی عطائیان

معرفی ابزار badblocks و fsck مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۱۲م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۲م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد. موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

ویرایش فایل‌های PDF علیرضا حکم‌آبادی

هفته دوازدهم پروژه ویکی‌پدیای فارسی

معرفی ابزار filefrag حامد رمضانیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۱۱م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۱م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

آشنایی با نحوه کانفیگ و کامپایل کرنل لینوکس کوروش مهری

معرفی ابزار dirsplit بیژن ابراهیمی

نکته خط‌فرمان حامد رمضانیان

بررسی فعالیت هفته‌ی یازدهم پروژه‌ی ویکی‌پدیای فارسی حامد رمضانیان

بحث آزاد


جلسه ۱۱۰م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۰م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد. موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

نکته‌ی خط فرمان نحوه‌ی تغییر ابزارهای پیش‌فرض سیستم بیژن ابراهیمی

معرفی مدیرفایل mc مرتضی فخرائی

معرفی برنامه xcompmgr بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه‌ی ۱۰۹ام

جلسه ۱۰۹م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

هفته دهم پروژه ویکی‌پدیای فارسی حامد رمضانیان

آشنایی با ویکی‌پدیا به مناسبت ۲۰۰هزارگی ویکی‌پدیای فارسی حامد رمضانیان

جشن دویست هزارگی ویکی‌پدیا

بحث آزاد


جشن ۲۰۰ هزارگی ویکی‌پدیا در مشهدلاگ

تعداد مقالات ویکی‌پدیای فارسی با تلاش کاربران فارسی‌زبان این وبسایت، از مرز دویست‌هزار گذشت تا گامی بزرگ برای بهره‌بری هر چی بیشتر ایرانیان از مستندات آزاد و رایگان برداشته شود. گروه کاربران لینوکس مشهد نیز که در چند ماه گذشته با ایجاد و بهبود مقالات مرتبط با نرم‌افزارهای آزاد و بازمتن، تحت عنوان پروژه‌ی ویکی‌پدیا فارسی، سعی کرد بخش کوچکی از این گام بزرگ را بر عهده بگیرد، خود را در این شادی سهیم می‌داند.

مشهدلاگ به همین مناسبت جشن کوچکی را در جلسه‌ی آینده‌ی گروه، به تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۱ و ساعت ۱۷ الی ۲۰، در محل شرکت معیار گستر توس به آدرس حاشیه بلوار کلاهدوز بین کلاهدوز ۲۴ و ۲۴/۱ طبقه فوقانی موسسه‌ی مالی و اعتباری صالحین پلاک ۴۰ برگزار خواهد کرد و از تمامی کاربران گروه که خود را در شادی ما سهیم می‌دانند، دعوت می‌کند تا در این جشن دوستانه شرکت کنند.

عناوین مقالاتی که گروه مشهدلاگ، تحت عنوان پروژه‌ی ویکی‌پدیای فارسی تا کنون در ویکی‌پدیا ایجاد کرده است:

هفته‌ی اول:
۱ سیستم‌عامل: داروین (سیستم‌عامل) ۲ کی‌دی‌ای: پروژه اکسیژن
۳ موبایل: تایزن

هفته‌ی ششم:
۱ کدک تصویری: اکس‌وید
۲ سایت خبری پوشش‌دهندهٔ نرم‌افزارهای آزاد و دیگر تکنولوژی‌ها: اسلش‌دات
۳ نرم‌افزار: گنو دیباگر
۴ نرم‌افزار: سامبا (نرم‌افزار)

هفته‌ی دوم:
۱ سیستم‌عامل: نت‌بی‌اس‌دی ۲ فرمت فایل: اوجی‌جی
۳ نرم‌افزار سیستم مدیریت کلاس: مودل

هفته‌ی هفتم:
۱ مستندات: لینوکس از پایه
۲ ابزار وب گوگل
۳ بنیادها: بنیاد نرم‌افزار آزاد اروپا
۴ سایت خبری پوشش‌دهندهٔ نرم‌افزارهای آزاد و دیگر تکنولوژی‌ها: اسلش‌دات (بهبود)

هفته‌ی سوم:
۱ نرم‌افزار: آپارتیوم
۲ سیستم‌عامل: ری‌اکت‌اواس
۳ هسته سیستم‌عامل: گنو هرد

هفته‌ی هشتم: ۱ نرم‌افزار: اکس‌چت
۲ نرم‌افزار: سیناپتیک
۳ بایوس: یوئی‌اف‌آی

هفته‌ی چهارم:
۱ نرم‌افزار: پی‌اچ‌پی‌مای‌ادمین
۲ نرم‌فزار: گنو پرایوسی گارد
۳ توزیع گنو/لینوکس: دبیان (بهبود)

هفته‌ی نهم:
۱ گواهینامه: گواهینامه مؤسسه تخصصی لینوکس
۲ زبان برنامه‌نویسی: زول
۳ مدیر پنجره: کامپیز

هفته‌ی پنجم:
۱ سیستم‌عامل: اپن‌سولاریس
۲ نرم‌افزار: گنو گراب
۳ نرم‌افزار: سامبا (نرم‌افزار)

هفته‌ی دهم:
۱ سیستم‌عامل: فایرفاکس اواس
۲ مستندات: صفحه راهنما
۳ نرم‌افزار: بایند


گزارش جلسه‌ی ۱۰۸م

جلسه ۱۰۸م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

معرفی مدیرپنجره‌ی آسام علی موسوی

«اصول طراحی وب، فونت‌ها» بیژن ابراهیمی

نکته‌ی خط فرمان بیژن ابراهیمی

بررسی فعالیت هفته‌ی نهم پروژه‌ی ویکی‌پدیای فارسی حامد رمضانیان

بحث آزاد


گزارش جلسه‌ی ۱۰۷م

جلسه ۱۰۷م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد. موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

بررسی اخبار دنیای متن باز بیژن ابراهیمی

معرفی ویژگی‌های UEFI و و بررسی نقدهای وارد بر ویژگی Secure Boot بیژن ابراهیمی

آشنایی با نرم‌افزار GPG مهدی عطائیان

بررسی فعالیت هفته‌ی هفته‌ی هشتم «پروژه‌ی ویکی‌پدیا فارسی» حامد رمضانیان

بررسی توزیع مگیا امیرحسین آل‌شیخ

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۰۶م

جلسه ۱۰۶م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز بیژن ابراهیمی

درست فارسی بنویسیم مهدی عطائیان

آشنایی با دو ابزار به رمز کردن اطلاعات در لینوکس مهدی عطائیان

معرفی ابزار libreCAD امیرحسین آل‌شیخ

بررسی فعالیت هفته‌ی هفتم «پروژه‌ی ویکی‌پدیا فارسی»

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۰۵م

جلسه ۱۰۵م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز بیژن ابراهیمی

معرفی ابزار debootstrap بیژن ابراهیمی

هفته ششم پروژه ویکی‌پدیای فارسی حامد رمضانیان

پخش فیلم

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۰۴م

جلسه ۱۰۴م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز بیژن ابراهیمی

لینوکس، دوستدار محیط زیست بیژن ابراهیمی

معرفی ابزار اداری کالیگرا مجید رمضانپور

بررسی فعالیت هفته‌ی پنجم «پروژه‌ی ویکی‌پدیا فارسی»

بحث آزاد


گزارش جلسه‌ی ۱۰۳ام

جلسه ۱۰۳م گروه کاربران لینوکس در ساعت ۱۷ روز شنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

معرفی سیستم‌عامل آرچ لینوکس علی موسوی

هفته چهارم پروژه ویکی‌پدیای فارسی حامد رمضانیان

بحث آزاد


گزارش جلسه‌ی ۱۰۲ام

جلسه ۱۰۲م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه هشتم خرداد ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

آشنایی با دبین گنو هرد مهدی عطائیان

معرفی ابزار Bitlbee مرتضی فخرایی

ترفند‌هایی در مونت کردن فایل پشتیبان تهیه شده از کل هارد‌دیسک بیژن ابراهیمی

بحث آزاد

بحث و تبادل‌نظر


گزارش جلسه ۱۰۱م

جلسه ۱۰۱م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روزشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

آشنائی با سیستم‌عامل NetBSD و BSD ها مهدی عطائیان

هفته دوم پروژه ویکی‌پدیای فارسی حامد رمضانیان

نکته خط‌فرمانی بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۰۰م

بمناسبت صدمین جلسه گروه کاربران لینوکس مشهد، جشن کوچکی در محل برگزاری جلسات (شرکت معیارگستر توس) به همت اعضای گروه برگزار شد.

اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

نکته خط فرمانی حامد رمضانیان

هفته اول پروژه ویکی‌پدیای فارسی حامد رمضانیان


برگزاری سومین همایش آشنایی با نرم‌افزار آزاد و هشتمین جشن نصب لینوکس

گروه کاربران لینوکس مشهد در نظر دارد همایشی را با عنوان آشنایی با نرم‌افزار آزاد و لینوکس و همچنین جشن نصب لینوکسی را با همکاری انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه امام‌رضا در محل دانشگاه به زودی برگزار کند.

موضوعات سمینار:
۱. آشنایی با آزادی‌نرم‌افزار و نرم‌افزارهای آزاد، توسط آقای حامد رمضانیان
۲. چرا لینوکس بهتر است، توسط آقای محمد میردامادی
۳. برنامه‌نویسی در لینوکس، چرا و چگونه، توسط آقای مجید رمضان‌پور

تاریخ برگزاری: سوم خردادماه ۱۳۹۱
زمان برگزاری: ۱۲ الی ۱۳:۳۰ در سالن آمفی تئاتر دانشگاه امام رضا / ۱۴ الی ۱۸ جشن نصب
مکان برگزاری: مشهد، خیابان دانشگاه، خیابان اسرار، دانشگاه امام‌رضا، سالن آمفی تئاتر

شرکت در مراسم فوق برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد


گزارش جلسه‌ی ۹۹م

جلسه ۹۹م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روزشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱، در محل شرکت معیار گستر توس با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد

اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

آشنایی با آزادی نرم‌افزار و نرم‌افزار‌های آزاد امیرحسین هنردوست


گزارش جلسه ۹۸م

جلسه ۹۸م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ با حضور تعدادی از اعضای آن در شرکت معیار گستر توس برگزار شد موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

پخش فیلم (TED.com) اختراعی که یک هنرمند دربند را رها کرد

نکته خط فرمانی بیژن ابراهیمی

آشنایی با روشهای تبدیل دی‌وی‌دی به قالب‌های کم‌حجم به صورت حرفه‌ای مرتضی فخرائی


گزارش جلسه ۹۷م

جلسه ۹۷م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد

خط فرمان آقای بیژن ابراهیمی


گزارش جلسه ۹۶م

جلسه ۹۶م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۱ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد

نحوه‌ی استفاده از لینوکس توسط توان‌یابان رامین نجارباشی

معرفی ابزار script بیژن ابراهیمی

معرفی ابزار pwdgen بیژن ابراهیمی


گزارش جلسه ۹۵‌ام

جلسه ۹۵م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۱ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد

بحث آزاد

آشنایی با ابزار mousetrap مهدی عطائیان

آشنایی با LiveCD persistence مهدی عطائیان

آشنایی با ابزار bmon مهدی عطائیان

آشنایی با تکنولوژی PAE در لینوکس بیژن ابراهیمی

آشنایی با سیستم عامل تایزن مجید رمضان‌پور


گزارش جلسه ۹۴‌ام

جلسه ۹۴م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۱ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد

اخبار دنیای متن‌باز

آشنایی با برنامه rtorrent مهدی عطائیان


گزارش جلسه ۹۳‌ام

جلسه ۹۳م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۱۵ اسفند‌ماه ۱۳۹۰ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد

اخبار دنیای متن‌باز آرش موسوی

معرفی plop Boot Manager بیژن ابراهیمی

پخش فیلم (TED Talks)


گزارش جلسه ۹۲‌ام

جلسه ۹۲م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۸ام اسفندماه ۱۳۹۰ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد

بررسی اخبار دنیای متن باز بیژن ابراهیمی

آشنایی با گراب دو (GRUB 2) مهدی عطائیان

پخش فیلم (TED Talks)

آشنایی با plop Boot Manager بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۹۱ م

جلسه ۹۱م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۱‌ام اسفندماه ۱۳۹۰ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

معرفی lirc مهدی عطائیان

پخش فیلم (TED Talks)

بحث آزاد


گزارش جلسه ۹۰م

جلسه ۹۰م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

بررسی اجمالی سیستم‌عامل ReactOS بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۸۹م

جلسه ۸۹م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ با حضور تعدادی از اعضای آن برگزار شد.

اخبار دنیای متن‌باز آرش موسوی

معرفی زبان‌های برنامه نویسی غیرمعمول بیژن ابراهیمی

بررسی مجوز فایل‌ها در لینوکس (بخش دوم) علی موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۸۸م

جلسه ۸۸م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ با حضور ۱۲ نفر از اعضای گروه برگزار شد.

اخبار دنیای متن‌باز آرش موسوی

آموزش مقدماتی کار با نرم‌افزار پرکاربرد ffmpeg بیژن ابراهیمی

بررسی مجوز فایل‌ها در لینوکس (بخش اول) علی موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۸۷م

جلسه ۸۷م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۰ با حضور چندتن از اعضای گروه برگزار شد.

معرفی ابزار scrot بیژن ابراهیمی

آموزش مقدماتی پلاگین نویسی برای جی‌کوئری بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۸۶م

جلسه ۸۶‌م گروه کاربران لینوکس مشهد با حضو ۱۰ نفر از اعضا تشکیل شد.

معرفی ابزار hugin مهدی عطائیان


نتیجه انتخابات راهبران

نتیجه انتخابات راهبران مشهد لاگ

بیژن ابراهیمی ۹ رای

مهدی عطائیان ۹ رای

علی موسوی ۹ رای

مرتضی فخرایی ۸ رای

آرش موسوی ۷ رای

مصطفی ستاری ۵ رای

مصطفی عبدالعلی زاده ۲ رای

بنابراین آقایان  بیژن ابراهیمی مهدی عطائیان علی موسوی مرتضی فخرایی و آرش موسوی به عنوان راهبران و آقایان مصطفی ستاری و مصطفی عبدالعلی زاده به عنوان علی البدل انتخاب شدند.


برگزاری انتخابات راهبران گروه کاربران لینوکس مشهد

رای‌گیری برای انتخاب راهبران جدید گروه کاربران گنو/لینوکس مشهد از امروز جمعه ۱۶ دی‌ماه تا دوشنبه ۱۹ دی‌ماه ساعت ۱۲ ظهر انجام می‌شود.

کاندیداها به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

بیژن ابراهیمی
مصطفی ستاری
مصطفی عبدالعلی زاده
مهدی عطائیان
مرتضی فخرایی
آرش موسوی
علی موسوی

برای شرکت در رای‌گیری اسامی ۵ کاندیدای مورد نظر خود را تا دوشنبه ۱۹ دی‌ماه ساعت ۱۲ ظهر به آدرس ایمیل آقای محمد مظفری mail ارسال کنید.

موضوع ایمیل باید  «رای گیری راهبران لاگ مشهد» باشد.

نتیجه رای گیری تا قبل از جلسه دوشنبه اعلام خواهد شد.
هیچ کدام از کاندیداها از رای شما مطلع نخواهند شد.

چنانچه سئوالی و یا اشکالی در روند رای‌گیری وجود دارد لطفا با استفاده از فرم تماس با ما تماس بگیرید.


گزارش جلسه ۸۵‌م

جلسه ۸۵م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای فعال گروه برای تصمیم‌گیری در مورد اسا‌س‌نامه جدید گروه کاربران لینوکس مشهد تشکیل شد.


گزارش جلسه ۸۴م

جلسه ۸۴م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۵ دی ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای فعال گروه برای تصمیم‌گیری در مورد اسا‌س‌نامه جدید گروه کاربران لینوکس مشهد تشکیل شد.

بحث آزاد


گزارش جلسه ۸۳م

جلسه ۸۳م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای آن تشکیل شد.

معرفی مدیر پنجره awesome علی موسوی

آشنایی با GNU SCREEN مرتضی فخرایی


گزارش جلسه ۸۲‌ام

جلسه ۸۲م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای آن تشکیل شد.

بررسی و آشنایی با IDE (محیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار) VI علی موسوی

قسمت اول از مجموعه آموزش IPtables بیژن ابراهیمی


گزارش جلسه ۸۱‌ام

جلسه ۸۱م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای آن در محل دفتر پیگیری پویا تشکیل شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

نکته خط فرمان بیژن ابراهیمی

بررسی و آشنایی با IDE (محیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار) emacs محمد افاضاتی

راهنمای تعویض پسورد ویندوز در لینوکس


گزارش جلسه ۸۰م

جلسه ۸۰م گروه کاربران لینوکس مشهد در روز دوشنبه، ۷ آذر ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای آن تشکیل شد.

بررسی اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

نکته خط فرمان مهدی عطائیان


گزارش جلسه ۷۹م

جلسه ۷۹‌م مشهدلاگ در روز دوشنبه، ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۰ با حضور چند تن از اعضای آن تشکیل شد.

وبسایت گروه

آموزش بوت فایل iso توسط grub بیژن ابراهیمی

آموزش عملی و مقدماتی git بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۷۸م

جلسه ۷۸‌م مشهدلاگ در روز دوشنبه، ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۰ با حضور اعضای آن تشکیل شد.

مروری بر جدیدترین اخبار دنیای گنو/لینوکس آرش موسوی

معرفی ابزار zenity مهدی عطائیان

آشنایی با متغیرهای پوسته bash بیژن ابراهیمی

معرفی کلیدهای میانبر پوسته بیژن ابراهیمی


گزارش جلسه ۷۷م

جلسه ۷۷‌م مشهدلاگ در روز دوشنبه، ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۰ با حضور ۱۵ تن از اعضای آن تشکیل شد.

مروری بر جدیدترین اخبار دنیای گنو/لینوکس آرش موسوی

آشنایی با ابزار مدیریت بسته apt مرتضی فخرایی

آشنایی با ابزار امنیتی nmap

برگزاری کارگاه روبی آن ریلز حامد رمضانیان


گزارش جلسه ۷۶م

جلسه ۷۶‌م مشهدلاگ در روز دوشنبه، ۹ آبان ماه ۱۳۹۰ با حضور جمعی از اعضای آن تشکیل شد.

مروری بر جدیدترین اخبار دنیای گنو/لینوکس

آشنایی با عبارات باقاعده (regex)

خط فرمان: آشنایی با نحوه رایت‌کردن سی‌دی/دی‌وی‌دی در خط فرمان

آشنایی با فریم‌ورک Ruby on Rails حامد رمضانیان

نصب اندورید در گوشی N9


گزارش جلسه ۷۵م

جلسه ۷۵‌م مشهدلاگ در روز دوشنبه، ۲ آبان ماه ۱۳۹۰ با حضور جمعی از اعضای آن تشکیل شد.

مروری بر جدیدترین اخبار دنیای گنو/لینوکس

معرفی و آشنایی عملی با نحوه کار ویرایشگر متن vi

بررسی اجمالی توزیع BackTrack

آشنایی با LVM در لینوکس بیژن ابراهیمی


گزارش جلسه ۷۴‌م

جلسه ۷۴‌م مشهدلاگ در دوشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۰ با حضور ۱۷ نفر از اعضای آن تشکیل شد.

آشنایی با توزیع IPCOP

آشنایی با تغییرات اوبونتو ۱۱.۱۰ و ویژگی‌های جدید این توزیع.

خط فرمان، اسکریپتی برای محاسبه iowait بیژن ابراهیمی

مدیریت زمانبندی اجرای دستورات در لینوکس

معرفی برنامه‌هایی برای مدیریت برنامه‌ها و زمان‌بندی کارها و افکار


گزارش جلسه ۷۳‌م

جلسه ۷۳‌م مشهدلاگ در دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۰ با حضور ۸ نفر از اعضای آن تشکیل شد.

جدیدترین اخبار دنیای گنو/لینوکس

تصمیم‌گیری درباره چگونگی برگزاری آموزش سرفصل‌های LPIC

آخرین هماهنگی‌ها برای برگزاری جشن نصب لینوکس در جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰

معین شدن روز ثابتی از هفته (دوشنبه‌ها) برای برگزاری جلسات لاگ


گزارش جلسه ۷۲م

جلسه ۷۲‌م مشهدلاگ در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ با حضور ۹ نفر از اعضایش تشکیل شد.

آشنایی با دستور diff

آشنایی با نکات امنیتی پروتکل‌های SSL و TLS

آشنایی با دستور ffmpeg


گزارش جلسه ۷۱‌م

جلسه ۷۱‌م مشهدلاگ در جمعه ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ با حضور ۹ نفر از اعضایش تشکیل شد.

آشنایی با GUVCviewer مهدی عطائیان

بررسی ابهامات مقالات جلوگیری از حملات MITM مهدی عطائیان

بررسی آموزش سرفصل‌های LPIC در جلسات مشهدلاگ

بررسی شرایط برگزاری جشن روز آزادی نرم‌افزار

پرسش و پاسخ


گزارش جلسه ۷۰‌م

جلسه ۷۰‌م مشهدلاگ در جمعه، ۱۳۹۰/۰۶/۱۱ با حضور ۲۳ نفر از اعضای آن تشکیل شد.

آموزش قرار دادن یک تصویر در قاب CD با استفاده از پلاگین CD Casefier در برنامه GIMP

آشنایی با Xen

آموزش کار با ابزار recordMyDesktop

بررسی جامع پروتوکل رمز‌نگاری SSL و حملات مرد میانه یا man-in-the-middle


گزارش جلسه ۶۹‌م

جلسه ۶۹‌م مشهدلاگ در سه‌شنبه، ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ با حضور ۱۱ نفر از اعضای آن تشکیل شد.
مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده:
ارایه گزارشی از وضعیت فارسی‌سازی مجموعه نرم‌افزار اداری لیبره‌آفیس (http://fa.libreoffice.org)

صرف افطار

بررسی چارچوب PHP موسوم به CodeIgniter

بررسی جامع فایل sudoers در لینوکس

آموزش حذف صدای خواننده از موسیقی پس‌زمینه آن بیژن ابراهیمی

آموزش نصب سیستم‌عامل متن‌باز MeeGo روی گوشی موبایل N900 مجید رمضانپور

دوهفته‌ای که گذشت …


گزارش جلسه ۶۸‌م مشهد‌لاگ

جلسه ۶۸‌م مشهدلاگ با حضور ۸ نفر از اعضای آن در پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ تشکیل شد.
مهم‌ترین موضوعات این جلسه عبارت بودند از:
آموزش یک دستور خط فرمان به‌طور کامل
بررسی اجمالی تازه‌های لیبره‌آفیس

صرف افطار.

نگاهی به وضعیت گنو/لینوکس در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه در زنجان

بررسی اسکریپتی برای به‌اشتراک گذاشتن اینترنت در لینوکس

بررسی روتر DDWRT


دومین همایش سراسری نرم‌افزارهای آزاد/ متن‌باز

دومین همایش سراسری نرم‌افزارهای آزاد/ متن‌باز بوسیله لاگ زنجان و استانداری زنجان برگزار میگردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه فرمایید
http://www.zconf.ir


مهاجرت به گروه گوگل!

به‌علت محدودیت‌هایی که در لیست پستی مشهدلاگ وجود دارد! گروهی را در گوگل ایجاد کردیم تا بتوان فارغ از محدودیت‌های ذکر‌شده به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مرتبط با مشهدلاگ پرداخت.

اشتراک در این گروه:
http://groups.google.com/group/mashhadlug

و برای ایمیل فرستادن به این گروه از نشانی زیر استفاده کنید. توجه داشته باشید که قبل از ایمیل فرستادن به گروه، باید مشترک گروه شوید!
mashhadlug@googlegroups.com
استفاده کنید.


گزارش جلسه ۶۷‌م

آشنایی با سخت‌افزارهای منبع‌باز
آشنایی با SSH


گزارش جلسه ۶۶‌م

جلسه ۶۶‌م مشهدلاگ در پنج‌شنبه، ۱۵‌م اردی‌بهشت ۱۳۹۰ و با حضور ۵ نفر از اعضای آن تشکیل شد!

بحث آزاد


گزارش جلسه ۶۵ انجمن لینوکس مشهد

جلسه ۶۵ انجمن لینوکس مشهد در جمعه ۲‌م اردیبهشت ۱۳۹۰ تشکیل شد.

معرفی ابزار nc بیژن ابراهیمی


گزارش جلسه ۶۴ انجمن لینوکس مشهد

جلسه ۶۴ انجمن لینوکس مشهد با حضور ۱۲ نفر از اعضا در چهار‌شنبه ۲۰‌م فروردین ۱۳۹۰ تشکیل شد.

خط فرمان: شناسایی قطعات سخت‌افزاری

روت‌کیت‌ها (RootKit)

مقدمات انتخابات راهبران


گزارش جلسه ۶۲‌م

جلسه ۶۲‌م مشهدلاگ در پنجشنبه ۲۵‌م آذر ۱۳۸۹ با حضور ۱۰ نفر از اعضا تشکیل شد...

نکته خط فرمان

اخبار لینوکس


طرح سنجش گرایش به نرم‌افزارهای آزاد و متن باز

پژوهشی در زمینهٔ سنجش میزان گرایش به نرم‌افزارهای آزاد در جوامع کاربری گنو/لینوکس ایران در حال انجام است.
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGw0SkVRQXNBSU1rcm83MU5...


گزارش جلسه ۶۱‌م

جلسه ۶۱‌م مشهدلاگ در چهارشنبه ۱۰‌م آذر ۱۳۸۹ با حضور نزدیک به ۲۰ نفر از اعضا تشکیل شد...

آشنایی با سیستم‌عامل MeeGo مجید رمضانپور

رفع اشکال


گزارش جلسه ۶۰‌م

جلسه ۶۰‌م مشهدلاگ در پنجشنبه، ۲۷‌م آبان ۱۳۸۹ با حضور نزدیک به ۲۰ نفر از اعضا تشکیل شد.

نکته‌ی خط فرمان: ایجاد یک پارتیشن بر روی حافظه(مموری)

معرفی و مقایسه سیستم‌های مدیریت محتوا محبوب

اشتراک‌گذاری ارتباط اینترنت

خط فرمان: اسکریپت‌نویسی پوسته مهرداد مومنی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۵۹‌م

جلسه ۵۹‌م مشهدلاگ در پنجشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۸۹ با حضور ۱۲ نفر از اعضا تشکیل شد.

اخبار دنیای گنو/لینوکس افشین فلاطونی

نکته خط فرمانی: دستورات pkill و pkillall

آشنایی با دسکتاپ Unity

معرفی دیواره آتش iptables بیژن ابراهیمی

آشنایی با پروژه فارسی‌سازی گنوم آرش موسوی


گزارش جلسه ۵۸‌م

جلسه ۵۸‌م مشهدلاگ در روز پنجشنبه، ۲۹‌م مهر ۱۳۸۹ تشکیل شد.

آموزش ایجاد یک فایل Swap در محیط خط فرمان

بحث آزاد


برگزاری انتخابات گروه راهبران در سال ۱۳۸۹ برای گرفتن ۳ عضو جدید

با توجه به این‌که ۳ نفر از ۵ نفر عضو اصلی گروه راهبران، به‌علت مشغله‌های کاری و تحصیلی از عضویت در این گروه عذر خواسته‌اند، طبق اساسنامه‌ی مشهدلاگ برای گرفتن ۳ عضو جدید انتخابات برگزار می‌شود.

از دوستان علاقه‌مندی که داوطلب عضویت در این گروه هستند و بر این باورند که می‌توانند با عضویت در گروه، به پیشبرد اهداف مشهدلاگ کمک کنند، تقاضا داریم درخواست عضویت خود را از طریق فرم تماس با راهبران، ارسال کنند.

نشانی فرم تماس با راهبران

آشنایی با گروه راهبران و مسؤلیت‌های آن

لطفاً در درخواست خود موارد زیر را قید کنید:
نام و نام خانوادگی
نام کاربری‌تان در سایت مشهدلاگ
سن
میزان آشنایی با گنو/لینوکس
شماره تماس


جشن روز آزادی نرم‌افزار – SFD 2010

همه ساله اهالی نرم‌افزارهای آزاد در سراسر دنیا دست کم یک روز هم که شده دور هم جمع می‌شوند و به بهانه روز جهانی آزادی نرم‌افزار مراسمی مرتبط را برگزار می کنند.ایرانی‌های اهل نرم‌افزارهای آزاد نیز سه چهار سالیست مراسم قابل توجهی را برگزار کرده‌اند.گروه کاربران لینوکس مشهد و اصفهان در تمامی جشن‌های گذشته برنامه‌هایی از قبیل همایش،جشن و یا جشن نصب را ترتیب داده بودند.امسال نیز ازین قاعده مستثنی نخواهد بود.هفته گذشته گروه کاربران لینوکس اصفهان با همکاری مشهد لاگ و گروه کاربران ایرانی نرم‌افزارهای آزاد همایش با شکوهی را در دانشگاه اصفهان برگزار کردند.


گزارش جلسه ۵۷‌ام

جلسه ۵۷‌م مشهدلاگ، در چهارشنبه، ۳‌م شهریور ۱۳۸۹ با حضور ۱۳ نفر از اعضا تشکیل شد.

نکته خط‌فرمانی: تبدیل فایل NRG به ISO مهدی عطائیان

بررسی اخبار گنو/لینوکس

آشنایی با سیستم‌عامل هایکو مهران رهباردار

آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون مهیار مقیمی

ویرایش و ایجاد مدخل در ویکی‌پدیا حامد رمضانیان


گزارش جلسه ۵۶‌م

جلسه ۵۶‌م مشهدلاگ، در چهارشنبه، ۲۰‌م مرداد ۱۳۸۹ با حضور ۳۰ نفر از اعضا تشکیل شد.

نکته خط‌فرمان: استخراج Meta Data از عکس

نقل جدیدترین اخبار دنیای متن‌باز

آشنایی با نرم‌افزار آزاد و متن‌باز Celestia سید محمد حسینی

معرفی اجمالی معادل لینوکسی نرم‌افزارهای پرکاربرد گرافیکی در ویندوز محمد مظفری

آشنایی با پروژه ویکی‌پدیا حامد رمضانیان


همایش سراسری lamp در ایران

همایش سراسری lamp در ایران برگزار میشود.

اهداف همایش:

• آشنایی با زبان برنامه نویسی PHP و مزایای استفاده از زبان های آزاد / متن باز
• آشنایی با قالب های کاری (framework) موجود برای PHP
• فرهنگ سازی و معرفی تکنولوژی های آزاد / متن باز
• تشویق استفاده از نرم‌افزار آزاد/متن باز به صورت کلی و استفاده از گنو/لینوکس به طور خاص
• آشنایی با تکنولوژی های جدید مطرح در زمینه LAMP
• ایجاد یک اجتماع فعال، پویا و دوستانه از برنامه نویسان PHP و کاربران گنو/لینوکس
• ارتباط و همکاری با دیگر گروه‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه نرم‌افزار آزاد/متن باز و فعال بودن به عنوان بخشی از اجتماع جهانی نرم‌اقزار آزاد/متن باز
برای کسب اطلاعات بیشتر به

این آدرس

مراجعه کنید.


گزارش جلسه ۵۵‌م

جلسه ۵۵‌م مشهدلاگ در چهارشنبه، ۹ تیر ۱۳۸۹ و در فضای بیرونی آلاچیق پارک ملت تشکیل شد. حاضرین این جلسه ۵ نفر بودند.

تشریح چرخه حیات بسته‌های دبیان.

نگاهی به مهم‌ترین تازه‌های اپن‌آفیس

پرسش و پاسخ

آموزش یک نکته خط فرمان.

بحث آزاد


گزارش جلسه ۵۴‌م

جلسه ۵۴‌م مشهدلاگ در پنجشنبه ۲۷‌م خرداد ۱۳۸۹ تشکیل شد.

آموزش یک نکته خط فرمان

آشنایی با برنامه حسابداری GnuCash

آموزش نصب و کامپایل کرنل


گزارش جلسه ۵۳‌م

جلسه ۵۳‌م مشهدلاگ در پنج‌شنبه، ۶‌م خرداد ۱۳۸۹ در ساعت ۱۷ تشکیل و در ساعت ۲۰:۴۵ خاتمه یافت.
در این جلسه مشهدلاگ ۱۵ نفر شرکت داشتند.
به‌جرات می‌توان که این جلسه یکی از مفیدترین، شیرین‌ترین و لذت‌بخش‌ترین جلسات لاگ بود.

شرح مهم‌ترین اخبار و اتفاقات دنیای متن‌باز

نکته خط فرمانی

آموزش ساخت جدول محتویات یا Table Of Contents در اپن‌آفیس

پرداختن به نقص Embedded TrueType Fonts در اپن‌آفیس

سمینار آشنایی با چارچوب برنامه‌نویسی Ruby On Rails

پرسش و پاسخ


گزارش جلسه ۵۲‌م مشهدلاگ

جلسه ۵۲‌م مشهدلاگ در ۲۱ اردی‌بهشت ۱۳۸۹ تشکیل شد.

آشنایی با Rootkit در لینوکس و روش‌های ایمن‌کردن لینوکس در مواجهه با آن‌ها رضوی

آشنایی با سخت‌افزارهای منبع‌باز (Open Source) مهدی عطائیان

بحث و گفتگو پیرامون مکان و زمان برگزاری جشن انتشار


نتیجه‌ی انتخابات گروه راهبران سال ۱۳۸۹

نتیجه‌ی انتخابات گروه راهبران سال ۱۳۸۹ به شرح ذیل اعلام می‌گردد: بابک مقیمی، ۱۳ رای  مهدی عطائیان، ۱۲ رای مهیار مقیمی، ۹ رای سید محمد حسینی راد، ۸ رای مصطفی عبدالعلی‌زاده، ۶ رای تعداد کل رای‌ها: ۱۵ رای بنابراین آقایان بابک مقیمی، مهدی عطائیان، مهیار مقیمی و سیدمحمد حسینی‌راد بعنوان ۴ عضو اصلی گروه راهبران برای مدیریت گروه کاربران لینوکس مشهد در سال ۱۳۸۹ انتخاب می‌شوند.


برگزاری انتخابات گروه راهبران در سال ۸۹

انتخابات گروه راهبران انجمن لینوکس مشهد در سال ۸۹ از ساعت ۰۰:۰۱ شنبه ۴ اردیبهشت تا ساعت ۲۳:۵۹ جمعه ۱۰ اردیبهشت برگزار می‌شود. لیست کاندیداها: (به ترتیب حروف الفبا) سید محمد حسینی‌راد مصطفی عبدالعلی‌زاده مهدی عطائیان  بابک مقیمی مهیار مقیمی لطفا اسامی ۵ کاندیدای مورد نظر خود را به همراه نام‌کاربری خود در سایت به آدرس mehrdad.momeny at gmail.com ارسال کنید. عنوان نامه باید «انتخابات مشهدلاگ» باشد.


انتخابات گروه راهبران در سال ۸۹

سلام به همه دوستان.
با توجه به اتمام دوره یکساله گروه کابران در سال قبل و برای سامان گرفتن امور لاگ، مطابق اساسنامه انتخابات راهبران برگزار می‌گردد.
دوستانی که تمایل دارند کاندیدا شوند تا پایان روز جمعه ۲۷ فروردین به آقای عبدالعلی‌زاده با ایمیل abdolalizade at gmail.com
تماس بگیرند.
به امید خدا رای‌گیری طي دو روز پنجشنبه و جمعه ، دوم و سوم ارديبهشت برگزار خواهد گردید.
ممنون.


گزارش جلسه ۵۱ ام

جلسه‌ی ۵۱ ام لاگ امروز در مکان آلاچیق گل و گیاه برگزار شد.
که به علت هوای خوب اعضا تصمیم گرفتند که در مجاورت آلاچیق و در فضای باز جلسه را تشکیل دهند.
در ابتدا سلام و احوال پرسی اعضای حاضر.
سپس بحث ضرورت وجودی لاگ و همچنین شورای راهبران مطرح شد و
اعضای حاضر با اجماع کامل به این نتیجه رسیدند که نیازی به حضور گروه راهبران نیست.

بحث آزاد


گزارش جلسه ۵۰‌م مشهدلاگ

جلسه ۵۰‌م مشهدلاگ در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ و با حضور ۴ نفر از اعضای آن تشکیل شد.

بحث آزاد


گزارش جلسه ۴۹‌م مشهد‌لاگ

جلسه ۴۹‌م مشهدلاگ در یک‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۸۸ با حضور ۳۷ نفر از اعضا تشکیل شد.

بررسی ‌یک نکته خط‌فرمان

آشنایی با برنامه حسابداری شخصی GnuCash

بحث و گفتگوی آزاد درباره لینوکس و نرم‌افزار آزاد


گزارش جلسه ۴۸‌م مشهد‌لاگ

جلسه ۴۸‌م مشهدلاگ در پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۸۸ تشکیل شد.

بحث و گفتگو درباره سیستم‌عامل گوگل موسوم به گوگل کروم

بررسی تازه‌های سایت اپن‌آفیس

بحث و گفتگوی آزاد درباره لینوکس و نرم‌افزار آزاد


گزارش جلسه ۴۷‌م مشهدلاگ

جلسه ۴۷‌م مشهدلاگ در چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۸ تشکیل شد.

گروه کاربران لینوکس مشهد که مدتی است با لطف و وساطت یکی از اعضای خود، جلسات لاگ را در آلاچیق آموزشی گل و گیاه و با کم‌ترین امکانات برگزار می‌کند، این جلسه حتا از همان مکان ساده هم محروم بود و با وجود همه رایزنی‌ها و تلاش‌هایی که دو نفر از اعضای لاگ به عمل آوردند، در کمال تأسف موفق نشدند علاقه‌مندان را در فضایی که لااقل کمی گرم باشد گرد آورند. با این حال عشق؛ آن‌چه که اعضای این گروه را تاکنون در ادامه برگزاری جلسات مصمم نگه‌داشته است، این بار نیز به میان آمد و با پیشنهاد یکی از اعضا، جلسه در هوای سرد و نیمه‌تاریک پارک ملت تشکیل شد. این جلسه با ۷۰ دقیقه تأخیر، در ساعت ۱۸:۱۰ آغاز شد!

زبان اسمبلی در ترمینال

آشنایی با نرم‌افزار نشر رومیزی Scribus و بررسی اجمالی نقاط قوت و ضعف آن

بررسی اجمالی Template‌ها در مجموعه نرم‌افزار اداری اپن‌آفیس

گفتگو درباره تورهای آشنایی با لینوکس در دانشگاه‌ها

گفتگو پیرامون باگ‌ها و اِشکالات اوبونتو/کوبوننو ۹.۱۰

گفتگو پیرامون پایداری و ویژگی‌های میز کارهای GNOME و KDE

گفتگو پیرامون وضعیت تقویم جلالی در کتابخانه Glibc

نگاهی اجمالی به ویژگی محیط یکپارچه GIMP 2.8


گزارش جلسه ۴۶‌م مشهدلاگ

جلسه ۴۶‌م مشهدلاگ در پنجشنبه، ۷ آبان ۱۳۸۸ تشکیل شد.

نقل آخرین و جدیدترین اخبار دنیای متن‌باز

شرح برخی از جدیدترین ویژگی‌های اپن‌آفیس ۳.۲

بحث و گفتگو درباره جشن انتشار اوبونتو ۹.۱۰

پرسش و پاسخ


جشن نصب لینوکس در بزرگداشت روز آزادی نرم‌افزار و انتشار اوبونتو ۹.۱۰

گروه کاربران لینوکس مشهد (مشهدلاگ)، جمعه ۱۵ آبان ۱۳۸۸، روزجهانی آزادی نرم‌افزار را همراه با انتشار توزیع اوبونتو ۹.۱۰ جشن خواهد گرفت. این جشن در هتل پارس، واقع در خیابان امام خمینی، امام خمینی ۲۶ و از ساعت ۱۴ الی ۱۹ برگزار می‌شود.

 For Desktops, Servers, Netbooks and in the
cloud

شرکت در این جشن برای عموم علاقه‌مندان به گنو/لینوکس، آزاد و رایگان است. اگر تمایل دارید روی سیستم خود و یا آشنایانتان این توزیع لینوکس را نصب کنید، لطفاً کیس کامپیوترتان را همراه خود بیاورید. در این جشن دوستانی هستند که با کمال میل و بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی این سیستم‌عامل محبوب را برای شما نصب می‌کنند.

حتماً از دوستان خود دعوت کنید که در این جشن شرکت کنند.


گزارش جلسه ۴۵‌م مشهد‌لاگ

۴۵‌مین جلسه مشهدلاگ در چهارشنبه، ٩ مهر ۱۳۸۸ تشکیل شد.

نقل آخرین اخبار دنیای متن‌باز

پرسش و پاسخ


گزارش جلسه ۴۴‌م مشهد‌لاگ

۴۴‌مین جلسه مشهدلاگ در چهارشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۸۸ تشکیل شد.

نقل آخرین اخبار دنیای متن‌باز

توضیح کارکرد دستور sleep و شرح گزینه‌های آن

شرح برخی از تازه‌های نسخه ۳.۲ مجموعه نرم‌افزار اداری اپن‌آفیس

پرسش و پاسخ


گزارش جلسه ۴۳‌م مشهد‌لاگ

۴۳‌مین جلسه گروه کاربران لینوکس مشهد، در: پنجشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۸۸ تشکیل شد.

آموزش دو دستور از محیط خط فرمان لینوکس مجید رمضانپور

معرفی اجمالی برنامه‌های ویرایش فیلم در لینوکس مهدی عطاییان

پرسش و پاسخ

گفتگو و شور درباره محل برگزاری جشن نصب اوبونتو 9.10


گزارش جلسه ۴۲‌م مشهدلاگ

۴۲‌مین جلسه مشهد‌لاگ در چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ تشکیل شد.

آموزش یک دستور محیط خط فرمان مجید رمضانپور

نقل آخرین اخبار دنیای متن‌باز

سمینار درباره میز کار XFCE مرتضی فخرایی

توضیحاتی درباره برخی ویژگی‌های افزوده‌شده به نسخه ۴.۳ میز کار KDE


گزارش جلسه ۴۱‌م مشهدلاگ

جلسه چهل و یکم پس بتاریخ ۱۵مرداد ۸۸ و درحالی برگزار شد که گروه بمدت ۱ماه هیچ جلسه‌ای را برگزار نکرده بود. جلسه حدود ساعت ۱۷ در پارک ملت آغاز شد، اخبار و توضیحات کوتاهی در مورد سه وب سایت فارسی و تازه تاسیس در مورد kde ، Debian و opensuse سرآغاز جلسه چهل و یکم بود.

نکته خط فرمانی مجید رمضانپور

آشنایی با توزیع‌های OpenSUSE و RedhatEnterprise محمد مظفری

بحث آزاد


گزارش جلسه ۳۹‌م مشهد‌لاگ

جلسه ۳۹‌م مشهد‌لاگ در تاریخ ۴ تیر ۱۳۸۸ برگزار شد. در این جلسه آقای فرید بهنیا که علاوه بر این‌که از اعضای قدیمی مشهد‌لاگ هستند از با‌سواد‌ترین اعضای آن نیز به شمار می‌روند، حضور داشتند. ایشان در ابتدای جلسه از سمینار‌هایی که در کشور سوئد برگزار شده بود گفتند و شرح دادند که سمینار‌ها در آن کشور با چه کیفیتی ارائه می‌شده است. علاوه بر این، توضیحاتی هم درباره محتوای سمینار‌ها دادند.

نکته خط فرمانی، دستور uptime محمد مظفری


گزارش جلسه ۳۸‌م مشهد‌لاگ

۳۸‌مین جلسه مشهد‌لاگ در تاریخ ۱۲‌م خرداد ۱۳۸۸ برگزار شد.

بحث و تبادل نظر درباره چگونگی افزایش کیفی جلسات مشهد‌لاگ و همچنین لیست پستی گروه

نقل آخرین اخبار دنیای متن باز

نکته خط فرمانی، دستورات split و nice

آشنایی با توزیع آرچ گنو/لینوکس


گزارش جلسه ۳۷‌م مشهد‌لاگ

۳۷‌مین جلسه مشهد‌لاگ در چهارشنبه، ۳۰‌م ادری‌بهشت ۱۳۸۸ برگزار شد.

معرفی توزیع جنتو و سابایون و شرح ویژگی‌های هر یک از آن‌ها

توضیح کاربرد دستور dd در محیط خط فرمان

نقل آخرین اخبار مرتبط با اپن‌آفیس و اعلام شروع ترجمه کتاب آن

پرسش و پاسخ کاربران درباره لینوکس و مسائل مرتبط با آن


گزارش سومین جلسه گروه راهبران سال ۸۸

جلسه سوم گروه راهبران سال ۸۸ پنجشنبه ۲۴اردیبهشت ماه برگزار شد.


گزارش جلسه ۳۶‌م مشهد لاگ در ۱۷ اردیبهشت ۸۸

به نام مهربان هستی بخش

سی و ششمین  جلسه مشهدلاگ در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه ۸۸ برگزارشد.
حدود ساعت ۱۷:۳۰ بعد از گفت و شنودهای ابتدایی

مرور آخرین اخبار متن باز مهدی سالخورده

نکته فط فرمانی مجید رمضانپور و محمد مظفری

تاریخچه و فلسفه‌ی توزیع‌های لینوکس مجید رمضانپور

آشنایی با تاریخچه‌ی دو توزیع ابونتو و کوبونتو مهدی سالخورده

آشنایی با تاریخچه‌ی توزیع Geexbox مهدی عطائیان

جلسه در ساعت ۱۹:۱۰ با حضور ۸نفر از کاربران لینوکس مشهد به پایان رسید.

مرور آخرین اخبار متن باز مهدی سالخورده

نکته فط فرمانی مجید رمضانپور و محمد مظفری

تاریخچه و فلسفه‌ی توزیع‌های لینوکس مجید رمضانپور

آشنایی با تاریخچه‌ی دو توزیع ابونتو و کوبونتو مهدی سالخورده

آشنایی با تاریخچه‌ی توزیع Geexbox مهدی عطائیان


تور آشنایی با لینوکس در دانشگاه خیام مشهد

دومین تور آشنایی با لینوکس سال ۸۸، در دانشگاه خیام برگزار خواهد شد.
هدف از این تور آشنایی دانشجویان با لینوکس و نحوه‌ی مهاجرت به آن است.
مطالب  و عناوین سمینارها:
معرفی گروه کاربران لینوکس مشهد (مشهد لاگ)
اشنایی با نرم افزار آزاد و لینوکس
معرفی نرم‌افزارهای کاربردی برای کاربران خانگی در لینوکس
آموزش نصب و راه‌اندازی لینوکس در سیستم خانگی
جلوه‌ها و میزکار سه بعدی در لینوکس
برنامه نویسی در محیط لینوکس
پاسخ به سوالات شرکت کنندگان پیرامون لینوکس

۲۶اردیبهشت ۸۸ ساعت ۱۲ تا ۱۵ آمفی تئاتر دانشگاه خیام (قاسم‌آباد، بلوار فلاحی، فلاحی ۱)


گزارش دومین جلسه گروه راهبران در سال ۸۸

دومین جلسه گروه راهبران در سال ۸۸ هشتم اردیبهشت ماه در کافی شاپ نیمکت برگزار شد.


گزارش جلسه ۳۵‌م

به نام یگانه هستی بخش

سی و پنجمین جلسه مشهد لاگ در روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه با حضور تعداد اندکی از اعضای ثابت لاگ با سی دقیقه تاخیر در ساعت ۱۷:۳۰ رسمیت یافت.  در ابتدا آقای مومنی به سوالات مهمانان و اعضای جدید لاگ پاسخ داده سپس آقای حاجی‌آبادی آخرین اخبار دنیای متن باز را بیان کرده و بعد  به شرح نحوه ایجاد و مانت فایل های ایزو  در محیط خط فرمان پرداختند. در ادامه  ایشان روشی جهت حذف فایل‌ها از روی دیسک سخت در محیط خط فرمان به نحوی که این قابل ها بازیابی ناپذیر با شند؛ توضیح دادند.


تور آشنایی با لینوکس در مراکز علمی و تخصصی (دانشگاه سجاد)

یکی از برنامه‌های گروه برای سال جاری برگزاری همایش‌هایی تحت عنوان «تور آشنایی با لینوکس در مراکز علمی و تخصصی» می‌باشد.

این برنامه‌ها که با هدف آشنایی مراکز علمی مشهد با گنو/لینوکس و نرم‌افزارهای آن و همچنین نرم‌افزارهای تخصصی هر حوزه می‌باشند، در محل مراکز علمی و با هدف قرار دادن افراد حاضر در آن برگزار می‌گردند.

گروه کاربران لینوکس مشهد در تلاش است تا این همایش‌ها را هرچه کاربردی تر برگزار کند.

اولین دوره‌ی این برنامه در روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه جاری از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۵ در محل آمفی‌تئاتر دانشگاه غیرانتفاعی سجاد با برنامه‌های زیر برگزار می‌گردد:

 • فلسفه‌ی نرم‌افزار آزاد و پروژه‌های گنو و لینوکس
 • نصب لینوکس و معرفی محیط میزکار KDE
 • معرفی نرم‌افزارهای معادل با نرم‌افزارهای پر کاربرد ویندوزی برای رفع نیازهای کاربران در کارهای روزمره
 • یک استراحت نیم‌ساعته به همراه پرسش و پاسخ‌های غیر رسمی
 • مروری بر خط فرمان لینوکس و نحوه دسترسی به مستندات آزاد در لینوکس
 • معرفی ابزارهای برنامه‌نویسی در لینوکس، و تفاوتهای مفهومی با برنامه‌نویسی در ویندوز
 • شبکه در لینوکس، مفاهیم و ابزارها

زمان: ۷ اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۵

مکان: آمفی‌تئاتر دانشگاه غیرانتفاعی سجاد


گزارش اولین جلسه‌ی گروه راهبران در سال ۸۸

اولین جلسه گروه راهبران مشهدلاگ در سال ۱۳۸۸ برگزار شد. این جلسه روز سه شنبه ۲۵فروردین با حضور میردامادی،رمضانپور،مومنی و مظفری در کافی شاپ نیمکت برگزار شد. متاسفانه بدلیل یک اشتباه در هماهنگی برنامه اقای عبدالعلی‌زاده در این جلسه حضور نداشتند.


گزارش جلسه ۳۴ ام مشهد‌لاگ در ۲۰ فروردین ۸۸

به نام مهربان‌ترین

سی‌و‌چهارمین جلسه مشهد‌لاگ پنجشنبه ۲۰ فروردین برگزار شد.جلسه رأس زمان مقرر یعنی ساعت ۱۷ آغاز شد.مثل همیشه آخرین اخبار دنیای متن باز،اولین برنامه جلسه بود.برنامه بعدی یک نکته خط فرمان بود که حسینی راد چند دستور مربوط به مدیریت کاربران و روشی برای ورود بدون گذر‌واژه به گنوم راتوضیح داد.مخازن بخش مهمی از سامانه‌های گنو/لینوکسی امروزی هستند.آشنایی با ایجاد مخازن محلی،برنامه بعدی بود که حسینی راد در این مورد نکاتی را بیان کرد.آقای مهیار مقیمی نیز در پایان جلسه به معرفی tor و استفاده از آن پرداخت.آخرین برنامه جلسه هم که دیگر نیاز به گفتن ندارد:بحث‌های همه جوره(سؤال و جواب،برگزاری جشن انتشارو ...)


گزارش جلسه سی‌وسوم مشهدلاگ در ۲۲ اسفند ۸۷

به نام مهربان هستی بخش

سی و سومین و آخرین جلسه مشهلاگ در سال جاری پنجشنبه بیست و دو اسفند برگزارشد.حدود ساعت ۵:۱۰ بعد از گفت و شنودهای ابتدایی و مرور آخرین اخبار،آقای میردامادی صحبتشان را در مورد پارنیشن بندی سرور شروع کردند.ایشان در حدود یک ساعت مطالب بسیار مفیدی در این مورد بیان کردند.بعد از اتمام صحبتهای ایشان،دوستانی که در مورد گنو/لینوکس سوال یا مشکلی داشتند به بیان مشکل خود پرداختند و در نهایت جلسه با بحثهای پایانی همیشگی در خارج از آلاچیق حدود ساعت ۷:۳۰ به پایان رسید.


نتیجه‌ی انتخابات

نتیجه‌ی نهایی دومین انتخابات راهبران لاگ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

LUG

لازم به ذکر است که از مجموع ۲۷ نفر واجد شرایط رأی دادن ۱۴ نفر در این انتخابات شرکت نمودند. ۵ نفر اعضای اصلی گروه راهبران عبارتند از:

 1. مهرداد مؤمنی
 2. محمد مظفری
 3. مجید رمضانپور
 4. محمدرضا میردامادی
 5. مصطفی عبدالعلی‌زاده

همچنین مهدی عطائیان و بابک مقیمی نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.


لیست کاندیداهای انتخابات و نحوه‌ی برگزاری انتخابات

همانطور که قبلا اعلام شد ، در روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفندماه انتخابات گروه راهبران برگزار خواهد شد!

لیست افرادی که اعلام کاندیداتوری نموده‌اند به شرح زیر می‌باشد (به ترتیب حروف الفبا) :

رمضانپور، مجید

عبدالعلی زاده، مصطفی

عطائیان، مهدی

مظفری، محمد

مقیمی، بابک

مومنی، مهرداد

میردامادی، محمدرضا

۵ نفر از این افراد به عنوان اعضای گروه راهبران برای سال ۱۳۸۸ انتخاب خواهند شد!

به تصمیم گروه راهبران کنونی، و بعلت آماده نشدن ماژول رای‌گیری سایت، انتخابات مثل پارسال از طریق ارسال ایمیلی حاوی نام ۵ نفر کاندیداهای منتخب، به آدرس دبیر کنونی گروه «مرتضی فخرایی» ( ya.mhymn{AT}gmail.com ) برگزار خواهد شد.

از ساعت ۰۰:۰۰ روز ۱۷ اسفند تا  ۲۳:۵۹ روز ۱۸ اسفند می‌توانید ایمیلی حاوی لیست حاوی اسامی ۵ نفر کاندیدای منتخب خود را ارسال نمایید. (عنوان ایمیل ارسالی را "Mashhadlug Election" یا «انتخابات مشهدلاگ» انتخاب نمایید!)


گزارش جلسه ۳۲‌م در ۷‌م اسفند ۱۳۸۷

۳۲‌مین جلسه گروه کاربران لینوکس مشهد در ساعت ۱۸:۳۰ و به علت فراهم نشدن مکان ثابت جلسات، در مسجد پارک ملت و در فضایی صمیمی و دوستانه برگزار شد.


گزارش عملکرد مشهدلاگ در سال ۱۳۸۷

گروه راهبران مشهدلاگ گزارش عملکرد این گروه را در سال ۱۳۸۷ به صورت زیر اعلام میدارد:

تنظیم برگزاری جلسات به صورت ۲ هفتگی که درحال حاضر به صورت منظم برگزار میشود. این جلسات در اوائل کار با هماهنگی محمدرضا میردامادی در هتل پارس انجام میگرفت و چندیست با هماهنگی محمدامین احسن‌مقدم در آلاچیق گل و گیاه پارک ملت برگزار میشود.

راه‌اندازی سایت اینترنتی گروه که در اوائل با کمک و هزینه دوستان عضو انجام شد و درحال حاضر با هزینه‌ی لینوکس شاپ انجام میگیرد. مسئولیت سایت در ابتدا با آقای رستگارمقدم بود و هم‌اکنون با مدیریت محمدرضا میردامادی و با همکاری اعضای اصلی لاگ به صورت مشارکتی انجام میگیرد.

کانال گفتگوی IRC گروه با کمک مهرداد مومنی ثبت شد و هم‌اکنون توسط گروه راهبران مدیریت میشود.

در اواخر بهمن ۸۷ و با تصمیم گروه راهبران این گروه تصمیم به همکاری و عقد قرارداد همکاری با انجمن صنفی کاربران نرم‌افزارهای آزاد کشور گرفت که این پروسه توسط محمدرضا میردامادی و با حمایت علمی مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف درحال پیگیریست و در صورت تکمیل نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.

گروه کاربران لینوکس مشهد پرفعالیت‌ترین گروه کاربران لینوکس ایران از نظر برگزاری همایشهای کاربردی و جشنهای نصب در ایران است.گزارش جشنهای انتشار و مراسم مشهدلاگ به صورت زیر به اطلاع میرسد:

جشن انتشار فایرفاکس ۳ در ۲۰ تیر ۸۷

مدیر برگزاری: محمدرضا میردامادی

تامین محل برگزاری: محمدرضا میردامادی

پشتیبانی مالی، هزینه پذیرایی از مهمانان، هزینه چاپ پوستر: لینوکس شاپ

تامین تجهیزات ارائه: محمد مظفری

سمینارها: تاریخچه‌ی مرورگر فایرفاکس (مهرداد مومنی) معرفی گنو/لینوکس (مجید رمضانپور)، مقایسه‌ی مرورگرهای اینترنت اکسپلورر و موزیلا فایرفاکس (مهیار مقیمی) معرفی افزونه‌های کاربردی فایرفاکس (بابک مقیمی)

گزارش:  جشن انتشار فایرفاکس ۳

جشن روز آزادی نرم‌افزار در ۱۹ مهر ۸۷:

مدیر برگزاری: محمدرضا میردامادی و مهرداد مومنی

تامین محل برگزاری: محمد مظفری، شرکت انفورماتیک بین‌الملل

تامین سی‌دی و تجهیزات جانبی برگزاری: گروه رسمی ایرانی اوبونتو با حمایت بنیاد بین‌المللی برگزاری روز جهانی آزادی نرم‌افزار

هزینه چاپ پوستر: لینوکس شاپ

سمینارها: نرم‌افزار آزاد و لینوکس (مهرداد مومنی، مجید رمضانپور)، چرا لینوکس بهتر است؟ (محمدرضا میردامادی) برنامه‌نویسی در لینوکس (مهرداد مومنی، مجید رمضانپور)

گزارش:  جشن روز آزادی نرم‌افزار

جشن انتشار اوبونتو ۸.۱۰ در ۲۹ آبان ۸۷:

مدیر برگزاری: مهرداد مومنی

تامین محل برگزاری: مهرداد مومنی

هزینه‌های تبلیغات و چاپ پوستر: لینوکس شاپ

تامین تجهیزات ارائه: محمد مظفری

سمینارها: معرفی اوبونتو گنو/لینوکس (مهرداد مومنی، مجید رمضانپور) معرفی محیط دسکتاپ KDE 4 (محمدرضا میردامادی) امنیت در گنو/لینوکس (محمد مظفری) ، نحوه‌ی نصب اوبونتو گنو/لینوکس به طرق مختلف (بابک مقیمی)

گزارش:  جشن انتشار اوبونتو

برنامه‌های آینده مشهدلاگ:

 • امضاء قرارداد همکاری با انجمن صنفی نرم‌افزارهای آزاد ایران
 • تامین محل برگزاری ثابت لاگ برای یک سال در یکی از دانشگاههای مشهد با حمایت مرکز تحقیقات شریف و انجمن صنفی کاربران نرم‌افزارهای آزاد ایران
 • ثبت رسمی گروه به صورت یک گروه مردمی غیر دولتی
 • تامین یک محل ثابت برای جلسات
 • هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح برای پشتیبانی مالی و تجهیزاتی لاگ


انتخابات گروه راهبران

دومین دوره‌ی انتخابات گروه راهبران مشهدلاگ در روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفندماه برگزار خواهد شد.

طی این انتخابات که تنها اعضای اصلی گروه می‌توانند در آن شرکت کنند، ۵ نفر اعضای اصلی و ۲ نفر اعضای علی‌البدل گروه راهبران برای یکسال آینده انتخاب خواهند شد.

اعضای اصلی گروه حق اعلام کاندیداتوری در این انتخابات را دارا می‌باشند.

انتخابات مثل سال گذشته بصورت اینترنتی و از طریق ارسال ایمیل به آدرس خاصی که متعاقبا اعلام می‌گردد خواهد بود.

زمانبندی کارهای مربوط به انتخابات به شرح زیر است:

 • تا ۷ اسفند دوستانی که هنوز عضویتشان از عادی به اصلی تغییر نکرده و ۴ جلسه حضور فیزیکی در جلسات داشته‌اند، می‌توانند با تکمیل پروفایل خود در وبسایت به همراه عکس واضح و قابل شناسایی، ایمیلی به آدرس ya.mhymn [AT] gmail.com ارسال کنند، و درخواست تغییر عضویت کنند.
 • از ۷ تا ۱۳ اسفند زمان اعلام کاندیداتوری می‌باشد. دوستانی که قصد نامزد شدن برای انتخابات را دارند، آنرا طی ایمیلی به آدرس mehrdad.momeny [AT] gmail.com اعلام کنند!
 • ۱۴ اسفند اسامی کاندیداها اعلام خواهد شد. و در ۴۸ ساعتی که از ۱۷ اسفند آغاز و در ۱۸ اسفند پایان می‌یابد، انتخابات برگزار خواهد شد، که نحوه‌ی برگزاری آن همینجا اعلام خواهد شد.

دوستانی که قصد کاندیداتوری دارند، قبل از اعلام آن پروفایل خود را در سایت کامل نمایند، بدیهی‌ست درخواست کسانی که پروفایل قابل قبولی نداشته باشند ناتمام خواهد ماند.

پ.ن: لطفا در انتخاب موضوع ایمیلهای ارسالی دقت کنید.


گزارش جلسه سی و یکم چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۷

امروز ۲۳ بهمن سال ۱۳۸۷ سی و یکمین دیدار علاقه مندان به لینوکس در مشهد با حضور ۹ نفر از افراد و اعضای گروه کاربران لینوکس مشهد برگزار شد.


گزارش جلسه سی ام،پنج شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۷

سی امین دیدار حضوری علاقه مندان به لینوکس در مشهد امروز ۱۰بهمن ماه ۸۷ در پارک ملت مشهد برگزار شد.
جلسه با حضور ۱۲نفر از افراد و اعضای گروه کاربران لینوکس مشهد شروع و در اواسط جلسه تعداد حضار به ۱۷نفر رسید.در این جلسه با دوستان جدیدی اشنا شدیم که برای اولین بار حضور در جلسات گروه کاربران لینوکس مشهد را تجربه میکردند.


گزارش جلسه گروه در چهارشنبه، ۲۵ دی ماه ۱۳۸۷

جلسه بیست‌و‌نهم گروه کاربران لینوکس مشهد با حضور ۷ نفر از اعضای آن برگزار شد.


گزارش جلسه گروه در پنجشنبه ۵ دی ماه ۱۳۸۷

جلسه بیست‌و‌هشتم مشهد‌لاگ در محل جدید آن در ساعت ۱۷:۳۰ تشکیل شد.
در ابتدا مسئول جلسه، در پرداختن به آخرین اخبار دنیای متن‌باز، خبر از انتشار قریب‌الوقوع نسخه جدید توزیع گنو/لینوکس پارسیکس دادند و آقای مؤمنی نیز موضوع انتشار نسخه ۴.۲ میز کار KDE را در تقریباً یک ماه آینده مطرح کردند.
پس از آن آقای ... به بررسی چند اشکال (Issue) در اپن‌آفیس پرداختند و دو توانایی مفید برنامه Writer را با کمک تصاویری که از آن آماده کرده بودند آموزش دادند و در انتها پلاگینی برای برنامه GIMP معرفی کردند که کارکرد آن درج آسان علامت پیکان (Arrow Mark) در تصاویر است. برای اطلاعات بیشتر درباره این پلاگین لینک زیر را ببینید:
http://www.gimphelp.org/arrow_brushes.shtml


گزارش جلسه ی گروه در پنجشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۸۷

این جلسه بعلت تعمیرات در آلاچیق آموزش گل و گیاه در مسجد پارک ملت برگزار گردید . جلسه در ساعت ۱۷:۱۵ شروع و در تقریبا در ساعت ۱۹ به پایان رسید و می توان گفت یکی از معدود جلساتی بود که تا انتهای وقت رسمی ، جلسه فعال بود


جشن انتشار اوبونتو در مشهد

چندی پیش نسخه‌ی جدیدی(۸٫۱۰) از پر طرفدارترین توزیع گنو/لینوکس، اوبونتو، همراه با قابلیتهای جدیدی منتشر گشت.

هر شش ماه نسخه‌ی جدیدی از این توزیع منتشر می‌گردد، و کاربران این توزیع در سراسر جهان انتشار آن را جشن می‌گیرند.

گروه کاربران لینوکس مشهد، که از گروه‌های کاربری فعال در عرصه معرفی و دفاع از نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز در ایران است، همراه با دیگر گروه‌های کاربری ایرانی و خارجی، این واقعه را جشن می‌گیرد.


گزارش جلسه چهارشنبه ۱۵ آبان ۸۷

به نام خدا
جلسه این هفته مشهد لاگ طبق برنامه قبلی برگزار شد.
ابتدا اعضا به گفت و شنود درباره رخدادهای اخیر جامعه متن باز پرداختند.
سپس در مورد برگزاری جشن انتشار اوبونتو ۸.۱۰ صحبت و سمیناردهندگان و موضوعات آن مشخص شدند. همچنین قرار بر این شد تا یک جلسه اضطراری نیز قبل از جشن برگزار شود.
سپس آقای حسینی راد به ارائه سمینار با عنوان نرم افزارهای آزاد متن/باز در دنیای نجوم پرداخت.
در پایان هم آقای مؤمنی توضیحاتی در مورد فرمان (نرم افزار) espeak ارائه دادند.


جشن نصب لینوکس در مشهد

طبق برنامه ریزی انجام شده، «دومین» جشن نصب لینوکس در مشهد برگزار خواهد شد. در این جشن، برنامه هایی برای آشنایی کاربران با نرم‌افزارهای آزاد و سیستم عامل لینوکس و بویژه توزیع اوبونتو، تدارک دیده شده است.

لازم بذکر است که جشنهای نصب، برای آشنایی بیشتر و ساده‌تر کاربران علاقه‌مند با لینوکس برگزار میشوند. در این جشنها (فستیوالها) گروههای مختلف کاربری لینوکس، نسخه‌های مختلف لینوکس را روی رایانه‌های علاقه‌مندان نصب میکنند و به آنها آموزش میدهند که چگونه باید با لینوکس کار کنند

اهداف و برنامه‌های این جشن عبارتند از:

 • آشنایی با آزادی نرم‌افزار، لینوکس، و نرم‌افزار آزاد
 • آشنایی با سیستم عامل لینوکس
 • نصب سیستم عامل لینوکس در کنار سیستم‌عامل فعلی علاقه‌مندان
 • آموزش اولیه لینوکس
 • رفع اشکالات مقدماتی کاربران

زمان و مکان:

 • زمان: روز جمعه، ۱۹ مهرماه، از ساعت ۲ الی ۸ شب
 • مکان: بلوار فروسی، میدان جانباز به سمت چهارراه مهدی، شمارهٔ ۱۴۱، مرکز انفورماتیک بین‌الملل

ضمناً ازهمهٔ کاربران و علاقه‌مندان برای هر نوع کمک در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این جشن، استقبال می‌شود


گزارش جلسه چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷

بنا به برنامه از پیش تعیین شده یکی دیگر از سری جلسات مرتب گروه کاربران لینوکس مشهد در مکان دائمی خود واقع در هتل پارس مشهد برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور حدود ۱۵ نفر از اعضا دائمی برگزار شد ابتدا حضار به بحث و تبادل نظر راجع به آخرین اخبار دنیای متن باز پرداختند تا بدین ترتیب جلسه خود به خود رسمیت خود را با حضور همه اعضا بدست آورد.


گزارش جلسه پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۸۷

بیست و سومین جلسه از سری جلسات ثابت گروه کاربران لینوکس مشهد موسوم به MashhadLug در محوطه باغ ملی مشهد برگزار گردید

این جلسه که به علت مشکل پیش آمده در محل دائمی جلسات به صورت اجباری و البته موقتا در محوطه باز باغ ملی برگزار شد با حضور گرو حدود ۲۰ نفر از اعضای ثابت لاگ آغاز گردید.


گزارش جلسه چهارشنبه ۲۳ مرداد

جلسه مورخ ۲۳ مردادماه سال ۱۳۸۷ گروه کاربران لینوکس مشهد با حضور بالغ بر ۲۰ تن از اعضای دائمی گروه در محل هتل پارس مشهد برگزار گردید.


گزارش جلسه پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۷

جلسه مورخ ۱۰ مردادماه سال ۱۳۸۷ گروه کاربران لینوکس مشهد با حضور بالغ بر ۲۰ تن از اعضای دائمی لاگ در محل هتل پارس مشهد در زمانی حدود دو ساعت و نیم برگزار گردید.

این جلسه همانطور که پیش بینی شده بود با بحث و تبادل نظر پیرامون اخرین اخبار دنیای گنو/لینوکس آغاز شد که از مهمترین آنها می توان به انتشار نسخه جدید میزکار KDE موسوم به KDE 4.1 و همچنین تصمیمات اخیر شرکت اینتل اشاره کرد.


جدول زمانی و برنامه‌های روز جشن

پس ازبحث و بررسی‌های نهایی در جلسه سه‌شنبه ۱۸ تیرماه، برنامه‌های روز جشن و زمان‌بندی اجرای آنها طبق جدول زیر تصویب گردید. جشن انتشار فایرفاکس ۳ پنجشنبه‌ی همین هفته ( ۲۰ تیرماه ) از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در مکان دائمی جلسات گروه واقع در خیابان امام خمینی ۲۶، هتل پارس برگزار می‌گردد.

۱۵:۰۰ شروع مراسم ۱۵:۲۰ معرفی مشهدلاگ ۱۵:۴۰ تاریخچه‌ی فایرفاکس ۱۶:۱۵ معرفی گنولینوکس ۱۶:۴۵ افزودنیهای بومی فایرفاکس ۱۷:۱۵ مقایسه فایرفاکس با اینترنت اکسپلورر ۱۷:۵۵ معرفی مشهدلاگ ( بخش دوم ) ۱۸:۱۵ افزودنیهای کاربردی فایرفاکس


گزارش جلسه پنجشنبه ۱۳ تیر

جلسه‌ی این هفته به روال جلسات پیش در مکان ثابت خود برگزار گردید. دقایق ابتدایی به گپ و گفت سپری شد و پس از ۱۵ دقیقه با حضور یافتن اکثریت افراد جلسه شروع گردید


جشن انتشار فایرفاکس ۳ در مشهد

فایرفاکس ۳، بهترین نسخه‌ٔ فایرفاکس تاکنون و بهترین مرورگر اینترنتی خواهد شد. به همین دلیل موزیلا بر روی آن سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌است. یکی از کارهای جالبی هم که انجام داده، کمک به برگزاری جشن‌های مختلف برای انتشار فایرفاکس ۳ در سراسر جهان است.

ما هم برای جشن گرفتن این رویداد، پنجشنبه ۲۰ تیرماه در محل دائمی جلسات گروه کاربران لینوکس مشهد (آدرس در انتهای همین صفحه) گردهم می‌آییم و این مراسم را جشن می‌گیریم.

ممکن است موزیلا بسته‌ای برای کمک به این جشن ارسال کند که در این صورت محتویات آن (که احتمالا شامل تی‌شرت و برچسب و ... فایرفاکس است.) بین شرکت‌کنندگان پخش خواهد شد.

برای اینکه شرکت خود در این جشن را حتمی کنید، باید به سایت موزیلا پارتی بروید و بعد از عضویت و تایید آدرس ایمیل‌تان، حضور خود را در جشن اعلام کنید.

برای ثبت‌نام مراحل زیر را انجام دهید:

 • به اینجا بروید

 • بر روی دکمه Attend event کلیک کنید

 • پایین صفحه سمت چپ بر روی Create an account کلیک کنید.

 • مشخصات خود را وارد کنید، حتما ایمیل، پسورد انتخابی و نام واقعی و کامل خود را وارد کنید.

 • بر روی دکمه Register در پایین صفحه کلیک کنید

 • سپس به ایمل خود بروید و میلی که به آن آمده را تایید کنید.

همهٔ جوانان دوستدار فایرفاکس می‌توانند در این جشن شرکت کنند.

صفحه جشن در سایت رسمی موزیلا پارتی

مکان: محل دائمی جلسات گروه کاربران لینوکس مشهد

مشهد، خیابان امام خمینی ۲۶، هتل پارس

زمان: پنج شنبه، ۲۰ تیر ، ساعت ۱۵ تا ۱۹ عصر

حمایت از جشن:

بنر جشن را در صفحه اینترنتی، سایت یا وبلاگ خود قرار دهید و به این صفحه لینک بدهید:

FireFox release paty in MashhadFireFox 3 release party in Mashhad

FireFox 3 release party in MashhadFireFox 3 release party in MashhadFireFox 3 release party in Mashhad

FireFox release paty in MashhadFireFox release paty in MashhadFireFox release paty in Mashhad

در همین رابطه:

نقشه جشن‌های موزیلا در سرار جهان

جشن در شهرهای مختلف ایران


گزارش جلسه چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۸۷

جلسه‌ی اول خردادماه با حضور ۱۳ نفر از اعضای رسمی و هیات راهبران گروه در محل دائمی جلسات گروه در هتل پارس مشهد برگزار گردید.

دقایق ابتدایی به بحث و گفگتوی عمومی کاربران پیرامون جدیدترین اخبار و اطلاعات و اتفاقات دنیای متن باز و لینوکس سپری شد. سپس یکی از دبیران جلسه یک نکته خط فرمان (دستور vmstat) را به طور جامع و کامل برای حاضرین توضیح داد و بعد از آن به سوالات حضار پیرامون آن پاسخ گفت .


گزارش جلسه چهارشنبه۴ اردیبهشت ۸۷

این جلسه از سری نشست های ثابت گروه کاربران گنو/لینوکس مشهد با حضور حدود ۱۲ نفر از اعضای رسمی در محل ثابت خود برگزار شد.

هرچند جلسه امروز به علت درگیری گروه راهبران با مسایل جشن نصب آتی هیچ کدام از آنها در جلسه حضور نیافتند اما روال جلسه بسیار عالی پیگیری شد به طوری که در ابتدا کاربران به گپ و گفتگو پیرامون مسايل و مشکلات خود و تاره های دنیای متن باز پرداختند.


گزارش جلسه پنجشنبه ۲۲ فروردین ۸۷

جلسه‌ی این هفته‌ی گروه کاربران لینوکس مشهد با حضور ۴عضو جدید و ۱۰عضو رسمی شروع بکار نمود.


گزارش جلسه پنج شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۸۶

گزارش جلسه ی ثابت شماره ۱ پنج شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۸۶

اولین جلسه ی ثابت گروه کاربران لینوکس مشهد در آخرین روزهای زمستان سال ۸۶ و با دستور جلسه ای متفاوت از جلسات غیر ثابت و نامنظم گذشته برگزار شد.

این گردهمایی گه در حدود ۲:۳۰ دقیقه به طول انجامید از ساعت ۱۶ در محل هتل پارس مشهد آغاز شد ،۲۰ دقیقه آغاز جلسه به گپ ، گفتگو ، و کمی نظرسنجی در رابطه با مسایل جاری گروه سپری شد و پس از تکمیل شدن حضار که نهایتا به ۹ نفر رسید بخش اصلی جلسه اغاز گردید.


گزارش جلسه چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۸۷

اولین جلسه گروه کاربران لینوکس مشهد در سال ۸۷ با حضور چند عضو جدید و طبق برنامه ریزی انجام شده برگزار شد.

این ملاقات ۲ ساعته که از ساعت ۱۶ در محل هتل پارس مشهد آغاز گشت ،۲۰ دقیقه آغاز جلسه به گپ ، گفتگو ، خوش امد گویی و آشنایی با اعضای جدید و تازه های دنیایی متن باز سپری شد و پس از تکمیل شدن حضار که نهایتا به ۱۳ نفر رسید جلسه وارد فاز دوم شد.


فراخوان همکاری با مشهدلاگ

گروه راهبران سایت مشهد لاگ برای انجام امور خود نیاز به چند نفر داوطلب علاقه‌مند دارد. داوطلبان میتوانند از طریق فرم تماس در سایت علاقه‌مندی خود رابرای انجام این امور را به اطلاع گروه برسانند. این امور عبارتند از:

 • طراحی لوگوی مشهدلاگ
 • بهینه سازی CSS سایت و بهینه سازی آن برای زیبایی نمایش در سیستمهای لینوکس و ویندو
 • بهینه سازی گرافیکی سایت
 • بهینه سازی  یا آماده سازی قالب سایت
 • آماده سازی ماژول رای گیری پیشرفته
 • چک آپ امنیتی سایت
 • اضافه کردن ماژول لیست پستی یا فرم ثبت نام در لیست پستی گروه


گزارش جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ گروه کاربران گنو/لینوکس مشهد

این جلسه در ادامه ی سایر جلسات لاگ در محل هتل پارس مشهد برگزار گردید. در این جلسه پیرامون موضوعات مهمی بحث و گفتگو انجام شد. در این جلسه نحوه ی ادامه ی کار جلسات لاگ نیز مورد بررسی قرار گرفت.


گزارش جلسه پنجشنبه ۲ اسفند ۸۶

روز پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۵ بعد از ظهر یکی دیگر از سری جسات منظم گروه کاربران لینوکس مشهد در محل ثابت این جلسات واقع در هتل پارس به انجام رسید.

این جلسه همانطور که پیش بینی می شد با فشردگی زیادی انجام شد.تمرکز بحث ها روی مساله Install Festival بود به طوریکه مصوبات زیر در مورد جشن نصب نهایی گردید :


گزارش جلسه دوشنبه ۲۹ بهمن۸۶ گروه کاربران گنو/لینوکس مشهد

جلسه روز دوشنبه مورخ ۲۹ بهمن ۸۶ گروه کاربران گنو/لینوکس مشهد‌(MashhadLUG)،‌با حضور ۱۴ نفر از اعضای رسمی گروه،‌از ساعت ۴ بعد از ظهر در محل هتل پارس برگزار گردید.‌ویژگی بارز اجتماع امروز،‌حضور یکی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خراسان،‌در جمع گروه کاربران لینوکس مشهد بود که به دعوت یکی از اعضای گروه،‌در جلسه حضور به هم رسانیده بودند. یک ساعت آغازین جلسه به بحث و گفتگو پیرامون موضوعاتی گذشت که عمدتا مهمان جلسه مطرح می‌کردند و در راستای اهداف پیشنهادی جلسه نبود.‌برای مثال نیازهای کامل یک سازمان برای مهاجرت به لینوکس و تغییر بستر سازمان بررسی شد.‌در این میان صحبتهای بنیادینی پیرامون نحوه‌ی شکل‌گیری لاگ‌ها و اصول پایه‌ای اداره آنان مطرح گردید که در نوبه خود از اهمیت بالایی برخوردار بود.