گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۶۸ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

میزکارهای تودرتوی X یا Nested X Sessions علی موسوی

بحث در مورد حاشیه‌های حمایت دولت از نرم‌افزارهای آزاد مهدی عطاییان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۷ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۶ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

لاگین دو مرحله‌ای در لینوکس مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۵ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۴ دی ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

اصلاح نمایش فونت‌ها در لینوکس مهدی نامقی

نکته خط فرمان: معرفی دستور apropos آرش موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۴ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۰ دی ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

آشنایی با Qt Embed در لینوکس ابوالفضل رستم‌زاده

ترفند خط فرمان: SSH رامین نجارباشی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۳ام گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۶ آذر ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد محمدامین جهانی

ساختار شبکه تور مهدی عطاییان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۲ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

خط فرمان مهدی عطائیان

به دست آوردن پسورد یک شبکه wifi با ابزار aircrack-ng و crunch کوروش ابراهیم‌زاده

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۱ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

از فلسفه‌ی یونیکس تا لینوکس بیژن ابراهیمی

رمزنگاری کلید عمومی و خصوصی، آشنایی با CA و سرویس letsencrypt مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۶۰ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

آشنایی با ساختار سلسله مراتبی سیستم فایلی لینوکس علی موسوی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۱۵۹ گروه کاربران لینوکس مشهد

این جلسه در تاریخ ۳۰ام مهر ماه سال ۱۳۹۳ در محل فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار نرم‌افزارهای آزاد

معرفی ssh

معرفی nfs

بحث آزاد